Първа точка от заседанието на Министерския съвет е решение за

Първа точка от заседанието на Министерския съвет е решение за ...

Министрите ще обсъдят нов размер на социалната пенсия за старост.


Първа точка от заседанието на Министерския съвет е решение за одобряване на годишния отчет за дейността на Държавния Фонд „Земеделие“ и на разплащателната агенция за 2018 г.

Министрите ще приемат и консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в страната. Министърът на финансите внася и още един доклад – за отчет на дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция. Министрите ще дискутират и проект за определяне на нов размер на социалната пенсия за старост.

Източник: econ.bg