Откакто свят светува се носят легенди за предмети, животни и

Откакто свят светува се носят легенди за предмети, животни и ...

Кога ще бъде възможна телепортацията на хора?.

Откакто свят светува се носят легенди за предмети, животни и хора, които неочаквано са се озовавали от едно място на друго, без да са извършвали каквото и да е съзнателно движение.

Феноменът е описан още в Библията.

Думата „телепортация“ е създадена през 1931 г. от американския писател Чарлз Форт. Той обединява гръцката представка „теле“, която означава „далечен“, и латинския глагол „portare“ – нося.

През 1997 г. в лабораторни условия учените осъществиха истинска телепортация и процесът е наблюдаван многократно оттогава. С помощта на лазерен лъч изследователите предават информация за свойствата на една елементарна частица на друга, която се намира на значително разстояние от нея. В резултат на това се получава точно нейно копие, а първообразът бива унищожен. Явлението се нарича „квантова телепортация“.

Най-известният случай на телепортация на човек е свързан с един филипински гвардеец от XVI в. Човекът изведнъж изчезнал от поста си и се озовал в Мексико. Той никога не успял да си обясни какво се е случило. Мексиканските църковни власти решили, че е обладан от сатаната.
телепортацияThinkStock/Getty Images-->
Обяснение за феномена телепортация все още няма. Според никои езотерици и по-едри тела могат да бъдат премествани в пространството на принципа на квантовата телепортация.

Други вярват, че съществуват паралелни светове и е възможно светкавичното преминаване от един в друг – нещо като пътуването във времето.

Има и скептици, които са убедени, че става дума за оптическа измама.

Според известния физик, професорът от Нюйоркския университет Мичиу Каку, телепортация на жив човек в пределите на Земята или в космическото пространство ще бъде достъпна след няколко десетилетия или в следващото столетие.

И още:

Източник: dariknews.bg