Общият размер на декларираните доходи от дивиденти и ликвидационни дялове

Общият размер на декларираните доходи от дивиденти и ликвидационни дялове ...

Горанов: Над 7 млн. лева са декларираните доходи от дивиденти на физически лица през 2017 г..

Общият размер на декларираните доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица за 2017 година е 7 281 032 лева. Това отчита финансовият министър Владислав Горанов в отговор на депутатско питане, предаде репортер на БГНЕС.
Общият размер на доходите, декларирани по чл. 142, ал. 5 от Данъчно- осигурителния процесуален кодекс, за 2017 г. е 338 814 лева.
Броят на лицата, които заплащат данък върху доходите на физическите лица и общата сума на платения данък за 2017 година е 3 106 426. Начисленият данък е 3 098 960 лева, добавя министърът. Той подчертава, че броят на лицата и общата сума на декларирания ДДФЛ по доходи от трудови правоотношения за месец юли 2018 година, по посочените във въпроса подоходни групи на данъкоплатците, е следният 2 288 073 лв. Начисленият данък е 216 016.
Финансовият министър отбелязва още, че Националната агенция за приходите не събира и не разполага с данни за размера на доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 21 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Източник: actualno.com