Област Перник Община Брезник  На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00

Област Перник Община Брезник  На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 ...

ЧЕЗ съобщава за планираните прекъсвания на електрозахранването в област Перник за периода 3 - 7 юни 2019 г. - 1 част.Област Перник

Община Брезник  

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Брезник:   06286.72.21 , Александър Тинков 2, Бърдо 68,Хижа, Варош 41a,14,2,18,4,32,11,46,19,16,23,44,35,40,13,22,45,7,15,26,43,3,34,10,28,Магазин,9,41,53,49,8,31,20,36,27, Нестор Петров 10,   Бърдото,Лагер

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Велковци, Общ. Брезник:   083011, Местн. Страище , Мах.Пали Лула Къща, С.Велковци , Упи Іv-105, Кв.40

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Глоговица

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Конска:   Iv-310,311 ,   Месност Райкова Страна

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Лялинци:   I-259 Кв.13 , Упи Vii-115 Кв.26 ,   Вила,Къща,Упи X-244, Кв.15,Упи Іі-94, Кв. 25

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - НОЕВЦИ:   ДО ТП&Quot;СТАДИОНА&Quot;

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 16:30 Ч./ - Ноевци

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Селищен Дол

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 09:30 - 15:30 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:30 - 15:30 Ч.; 09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Слаковци

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч.; 09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:15 Ч./ - Сопица

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Трън:   8ми Март 6,5,14,10,18,2,13,1а,12,22,20,1,16,4,24,3,11,17,4а,9, 9ти Септември 47,43а,20,49,37,31,45,39,41,27,29,43, Александър Стамболийски 13,1,2,1.,21,13,5,15,23,9,11а,25.,17,6,2.,11,8.,23,25, Атанас Ботев 2,4,4,3,17,14,15,30,12,19,13,6,1,11,10,8,16,21, Бор 2,4,1,3,11,24,3,23,18,16,9.,4,36,4а,21,25,13,2,14,9,22,6,15,34,38,27,29,40,26,10,5,7,17,31,1,12,20, Васил Левски 5,7,10,2а,6,12,8,20,1,3,2,9,11,16,1а,14,4, Вельо Стоянов 11,11,34,24,1,32,26,18,20,21,36,28,16,2, Владо Васев 9,23,2,53,4,51,13,33,7,11,27,43,16,14,Павилион,17,49,41,59,6,5,38,31,45,35,39,25,47,8,35а,19,21,31., Владо Тричков 1,1.,6,5,1.,2,2,1.,.2,3,2.,1, Връх 3,1,5, Възраждане 6,3,8,4,2, Георги Димитров 8,15,10,19,14а,1,24,21,22,14,17,8,16,18,26.,26,4,6.,2,6,6,4, Гочо Гопин 27,4,11,13.,9,19,3,2,25,7,21,17.,21., Денчо Знеполски 1, Десета 9,5,3,7, Ева Волицер 4,6,2,1,3, Еднофамилни Жилища 10,3,11,4,9,5,6,2,1,7,8, Здравец 2,4, Имот 000697 Стопански Двор , Мах.Ахчийски Кошари , Мах.Кошарите 7,9,2,13,6,8, Мах.Шиловец , Мир 2,8,3,12,4,9,1,13,15,5,10,11, Младост 9,17,7,15,11,5,1,3, Мосаловска 2,2.,31.,52,56,54,50,1,5,1.,2.,36,50,16,38,27,37,30,43,22,41,35а,31.,46,31,6,35,39,16,24,48,23.,14,40,21,28,47,20,49,29,44,32,45,3,2,1,19,11а,10,17,15,3а, Народна Воля 17,1,15,37,18,35,3,Павилион,45,26,25,46,30,10,6,20,38,5,44,36,12,24,15,14,13, Петко Д. Петков 2.,Павилион,3.,3,3,1 Търговска,16,12,3,20,10,18,8, Петър Асенов 2а,4,13,8,15,7,10,12,5,30,9,11, Стадион Кв.4, Стефан Караджа 2,5а,1,11,3 А,5,13,1а,7,3,9,8, Тако Пеев 3,20,1,6,14.,11.,29,9.,19,5,2,7,31,18,13,27,33,25,23, Тенеси 3,8,2,5, Хаджи Димитър 1,4,9,3,5,14,6,2,8а,16,18,10, Хараламби Стоянов 3,2,1,5, Христо Ботев 3,8,10,4, Чарчалат 6,5,3,1,4а,4,2,5,5., Юрий Гагарин 11,6а,4,19,6,Стадион,5,12,17,2,16,13,3,7,1.,10,2а,8,15,9, Яким Тошков 3,4,2,6,9,8,10,7,   Механа;Ехо

На 04.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:30 - 11:00 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./ - Ярджиловци:   Братя Чакрини 52,65,56,61,62,57,67,58,50,54,63,54а,59, Вердин Александров 6,4, Извън Плана 4,2,3, Искър 4,3,11,10,6,1,7,5,8,2, Могилка 3,2, Мусала 13,8,2,12,5,16,18,4,10,11,1,3, Орниче 116,143,139,153,133,161,145,139а,151,149,121,114,135,141,133,110,115,122,108,120,108,131,116, Осогово 16,2,8,5,4,1,14,4,12,3,20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16,12,8,41,28,15,11,23,56,1,24а,23,13 А,53,30,33,14,37,10,27,13а,31,54,13,58,29,19,7,52 А,22,40,3,43,3а,32,17,36,45,21,24,26,38, Славчо Дяков 28,6, Черна Гора 6,12,3,7,16,14,10,8,2,9

Община Земен  

На 04.06.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ - Дивля:   Мах.Бежанска 5,8,6,4,3,1,2,7, Мах.Дульова 1,2,3, Мах.Жъкова 2,3,1, Мах.Ильова 8,3,2,10,4,7,6,9,5, Мах.Милкова 1,2, Мах.Паунова 4,2,6,5,7, Мах.Пезулярска 11,6,8,5,9,4, Мах.Славкова 16,4,3,2,14,1,17,Къща,11,13,9,   4,6,21,22

На 04.06.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ - Дивля:   Мах.Заякова , Мах.Кукувичарска , Мах.Кушлина , Мах.Фильова

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Земен:   Албена 16, Александър Стамболийски 10, Гео Милев 3, Земенски Манастир 55,21а,3, Земенско Кале 1,1., Кракра 2, Манастирска 3,Земенски Манастир,1,23,2, Мах.Брънзова И Орлово Гнездо 1,4,6,5,2, Мах.Царева Жилищна Сграда,7, Никола Вапцаров 28, Симеон 14, Струма 8, Хаджи Димитър 9,   Столова,Мах.Брънзова

На 05.06.2019 Г. /12:00 - 16:00 Ч./ - Калотинци

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 13:00 Ч./ - Пещера, Общ. Земен

Община Ковачевци  

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Байкалско:   084033 ,   Общ.Радомир-Мах.Накева,Къща

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 15:00 Ч.; 09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 09:00 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /14:00 - 15:00 Ч./ - Буново, Общ. Кюстендил:   Мах;Чакъревска;

На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч./ - Буново, Общ. Кюстендил:   Мах;Чакъревска,   Мах;Чакъревска;

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Дебели Лаг:   Къща,Къща,До Паметника На Свилен Русев,Храм

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Драгомирово, Общ. Радомир:   1 Упи 019012

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Егълница:   П-Л Vi-70, Кв.8 , Упи Iv,Кв 12 , Упи Xii-197,198 Кв. 28 ,   Къща,Вила

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Извор, Общ. Радомир:   Махала Канджулица , Махала Пириница , Упи V-138 Кв.24 ,   1

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Калище:   Iv-278,Кв.29а , Упи Vi-260, Кв.15 , Упи X-306,Кв.15 , Упи Хiii-239, Кв. 20

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 10:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./   На 07.06.2019 Г. /08:45 - 15:00 Ч.; 14:00 - 15:00 Ч./ - Углярци

Община Перник  

На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Батановци:   3ти Март 28,36,22,16,24,34,12,30,10,20,6,18,4,26,8, Акация 1, Александър Стамболийски 17,9,12,11,5,8,3,2,15,10,14,13,19,16, Граово 6.,2., Мах.Делниче 9,29а,7,12,5,4,13,31,26,30,3,6,11,32,29, Св.Св.Кирил И Методий 2.,25,22.,5,27.,5.,4,6.,11,6,19.,9,3, Струма 27,33, Христо Ботев 7,6,2,3,4,8,5, Христо Смирненски 13,   37,13

На 03.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 04.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 05.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Богданов Дол:   Витоша 15,22,9,24,18,31 А,26,5, Георги Сава Раковски 11,20,2,15, Иван Вазов 5, Извор 10,11,8, Китка 2,6,9,1,11,5, Княз Александър Батенберг , Княз Борис I 46,35,34,40,48,32,33,31,11,64, Любен Каравелов 4, Отец Паисий 3,7,2,5,13,19,17,15,11, Петър Берон 5,7, Рила 18, Стара Планина 14,7,17,9,42,32,30,12, Хан Аспарух 47,69,63,65,75,26,51,40,38,36,77,49,67, Цар Калоян 12,16,6,14,20,4, Цар Симеон 21,24,17,   Кланница,Магерница

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /16:15 - 18:00 Ч./ - Брезник:   Цвета Лумбарова

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 09:30 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./ - Големо Бучино:   Арбова 2а,2, Бачова Махала , Витоша 7,51,24, Даскала 2,6,4, Дъбрава 15,7, Кедър 2,11,17, Кокиче 3, Кошеве 20, Кракра .43,24,11,19,53,39,8,50,51а,5, Люлин 33,35, Македония 16, Нарцис 2а, Перник 37, Република 28,20,38,8,6, Рутеш 1, Скачок 4, София 50,1а,5,28,24а,4, Струма 21,15, Упи Viii-184 Кв.48 , Упи Xxiv Кв. 39 , Шефтена 7б, Яланджийска , Ясен 4,2,4б,   12,Къща,256,5,Пи 042002 М. Манастира,50,49,58,56,51

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /16:15 - 18:00 Ч./ - Даскалово:   Втора

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 18:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 18:00 Ч./ - Драгичево:   559, М. Черешите , Vіі-555 Кв.80 , Александър Боянов 13,25,20,31,21,302,16,50,19,29 Къща,31а,26,14,12,14,6,10,5, Александър Танев 6а, Байкал 1,12,10,16,13,14,8, Бор 4,4а,12,6,2,Местност &Quot;Черешите&Quot;,8,3, Васил Априлов 8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д, Васил Левски 18,14,3,17,12,6,10,19,1,4,21,7,15,13,5,9,8,2,16,30,26,52,44,58,22,36,20,50,29,27,42,34,40,38,59,48,23, Витоша 7,15,5,1,11а,11,13,3, Владайска 5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане 28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49,40,61,52,57,49 А,34,44,47,30,55,67,32,48,50,132,138,142,140,128,126,122,130,М/У Гор. Идол. Драгичево,153,157,143а,132б,144,149,145,143,183,202,216,210а,198,1,231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178,143,169,184,194,123,104,86,129,139,92,114,102,119,107,111,106,78,109.,103,115,118,100,94,70,108,116,96,131,125,127,84,109,137,135,113,98,133,110,41,82,120,111.,112,105,90,74,80,88,101,105.,68, Върла Стрън 6,3,1, Горно Драгичево 173,196,204,200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14,2,3,7,17,21,6,20,12,23,5,19,10,15,8,13,5., Здравец 15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, Ивайло 12,11,3,8,16,5,2,7,18,1, Калиница 11,17,15,3,1,27,7,29,9,11.,5,44,12, Каменица 25,31,23, Кокиче 4,3,5, Кракра , Лебед 9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Люлин 34,38,20,6,32,56,10,2,66,30,4,70,58,48,46,9,34.,18,8,3,12,28,7,22,26,16,54,1,45,64,14,24,62,36, М.Копринено Орище Пи 324 , Мах.Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна,386,Парцел 502 Кв 429,Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Вилите , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8,Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8,3,2,35, Миньор 5а,3,6,8,4,7,2,10,4,14,1,5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1,26,27,32,47,33,23,25,43,35,31,30,19,39,24,20,22,41,45,37,21,28,17,29, Оборище 11,14,12,7а,7,16,10,6,1,3,4,2, Панайот Волов 16,4,6,3,22,11,9,5,12,7,8,1,20,10,2, Пи 020003 , Пи 1625,М.Серимеж , Пирин 37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4,1,15,4.,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Реката 3.,11,3,4,7,2,9,13,15,17,19,3, Република 1,9,4,23,6,21,2,11,15,7,13,17,8, Рила 23,25а,13,17,27,19,21, Ропотамо 9,3,5, Сава Асенов 7,2,9,11, Серимеж , Средорек 14,7,3а,3,12,1,4,6,2.,8,10,2, Умище 3,1, Упи Viii-1426 , Черни Връх 11,3,2,4,8,5,1, Янтра 14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8,   26,Селска Бара

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 09:30 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./ - Драгичево:   559, М. Черешите , Vіі-555 Кв.80 , Александър Боянов 13,25,20,31,21,302,16,50,19,29 Къща,31а,26,14,12,14,6,10,5, Александър Танев 6а, Байкал 1,12,10,16,13,14,8, Бор 4,4а,12,6,2,Местност &Quot;Черешите&Quot;,8,3, Васил Априлов 8,50,2,7,9,1,4,13,11,3,5,8д,10,20,27,12,10.,35,33,8,23,21,15,29,16,14,25,31,22,17,18,24, Васил Левски 18,14,3,17,12,6,10,19,1,4,21,7,15,13,5,9,8,2,16,30,26,52,44,58,22,36,20,50,29,27,42,34,40,38,59,48,23, Витоша 7,15,5,1,11а,11,13,3, Владайска 5,7,Къща,1,11,2,9,19,13, Възраждане 28,38,42,45,59,63,26,24,53,43,49,40,61,52,57,49 А,34,44,47,30,55,67,32,48,50,132,138,142,140,128,126,122,130,М/У Гор. Идол. Драгичево,153,157,143а,132б,144,149,145,143,183,202,216,210а,198,1,231,182,157,188,169,186,167.,180,159,165,163,166 Къща,190,141,184,148,161,167,151,138,153,147,164 Къща,155,168,192,162.,225,178,143,169,184,194,123,104,86,129,139,92,114,102,119,107,111,106,78,109.,103,115,118,100,94,70,108,116,96,131,125,127,84,109,137,135,113,98,133,110,41,82,120,111.,112,105,90,74,80,88,101,105.,68,64,87,97,83,89,66,79,82,93,85,62,83.,66,54,58,1,69, Върла Стрън 6,3,1, Горно Драгичево 173,196,204,200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14,2,3,7,17,21,6,20,12,23,5,19,10,15,8,13,5., Долно Драгичево , Здравец 15,3,2,19,23,1,11,13,10,6,12,5,9,21, Ивайло 12,11,3,8,16,5,2,7,18,1, Иван Вазов 7,1,10,2,5,8,3,11,9 А,9,5, Калиница 11,17,15,3,1,27,7,29,9,11.,5,44,12, Каменица 25,31,23, Кокиче 8,7,4,3,5, Кракра 2.,5,33,10,7,.1,16,19,18,9,13,12,11,22,39,27,41а,29,24б.,24,35а,24б,34,21,1,3,35,33,41, Лебед 9,1,16,6,7,3,12,13,14,5,11,10, Любен Каравелов 12,6, Люлин 34,38,20,6,32,56,10,2,66,30,4,70,58,48,46,9,34.,18,8,3,12,28,7,22,26,16,54,1,45,64,14,24,62,36, М.Копринено Орище Пи 324 , Магистрала 1, Мария Луиза 14,1,15,8,25,24,11,10,22,13,31,21,16,12,33,29,17,35, Мах.Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна,386,Парцел 502 Кв 429,Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Вилите , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8,Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8,3,2,35, Миньор 5а,3,6,8,4,7,2,10,4,14,1,5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1,26,27,32,47,33,23,25,43,35,31,30,19,39,24,20,22,41,45,37,21,28,17,29,5,3,20,16,18,6,11,15,1,7,4,8,13,2,10, Оборище 11,14,12,7а,7,16,10,6,1,3,4,2, Панайот Волов 16,4,6,3,22,11,9,5,12,7,8,1,20,10,2, Пи 020003 , Пи 1625,М.Серимеж , Пирин 37,28,27,17,5,6,11,10,12,13,1,4,1,15,4.,29,41,7,39,9,2,21,43,3,47,23,35,8,45,33,31,39а,41а, Реката 3.,11,3,4,7,2,9,13,15,17,19,3, Република 1,9,4,23,6,21,2,11,15,7,13,17,8, Рила 23,25а,13,17,27,19,21, Ропотамо 9,3,5, Рударска 14,45.,Павилион, Сава Асенов 7,2,9,11, Серимеж , Средорек 14,7,3а,3,12,1,4,6,2.,8,10,2, Умище 3,1, Упи Viii-1426 , Физкултурна 1,22,2,14,20,8,5,18,6,4,16,12,3, Черни Връх 11,3,2,4,8,5,1, Янтра 14,16,22,26,24,6,18,20,10.,10,22,12,8,   Гл.Път Е-79,Магистрала,Е-79,Гл.Път Е79,Селска Бара,26

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /16:15 - 18:00 Ч./ - Драгичево:   Байкал 2, Възраждане 23,21,27,19,22,25,8,14,39,3,15.,11,6,1,5,13,17,33,35,20,7,22,10,4,16,15,1,18,29,2,12,9,6а, Георги Бенковски 7,8а,9,3,2,12,18,4,14,10,6,5,16,1, Кракра 28,43,45,26,30.,47,46,44,42,49.,30,51,.30,40,53,36,45.,49,38,70,61,77,69,3,54,63,75,59,52,81,65,45,79,110,62,46,48,83,58,60,66,101,56, Магистрала Гл.Път Е79,1,Гл.Път Е79,1,Автокъща, Мария Луиза 3,8,2, Пирин 53,51,53а, Първа 6,18, Райна Княгиня 14,4,7,19,16а,5,17,6,12,8,25,27,.9,23,21,13,11,15,9,16,18,22,31,39,29,20, Рила 3,7,3,1, Рударска 39,25,27,12,8,Казан,5,15,37,19,43,16,17,9,11,3,35,33,10,13,7,4,41,6,23,29,14,21,37,Магист.Е-79 Автоборса;Вики;,Павилион, Стара Планина 5,1,3,2,5., Стефан Караджа 2,1а,1,3, Струма 7,13,9,1,2,5,16,11,8,4,13.,6, Тинтява 6,3,9,2,1,5, Христо Ботев 12.,14,4,8.,13,3,6,12,1,5,7,16,2,8,11, Цар Симеон 3,16,29,24,20,27.,19,11,14,4,30,13,31,21,26,25,33,17,8,28,7,12,9,10,23,34,22,36,1,32,18, Явор 11,9,1,2,5,7,6,3,4, Янтра 4,   С/У Склад Строителни М-Ли,13,Магистрала,Тир-Паркинг,Е-79,.1

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ - Драгичево:   Байкал 2, Възраждане 23,21,27,19,22,25,8,14,39,3,15.,11,6,1,5,13,17,33,35,20,7,22,10,4,16,15,1,18,29,2,12,9,6а, Магистрала Гл.Път Е79,1, Мария Луиза 3,8,2, Пирин 53,51,53а, Рила 3,7,3,1, Рударска 39,25,27,12,8,Казан,5,15,37,19,43,16,17,9,11,3,35,33,10,13,7,4,41,6,23,29,14,21,37, Стефан Караджа 2,1а,1,3, Струма 7,13,9,1,2,5,16,11,8,4,13.,6, Христо Ботев 12.,14,4,8.,13,3,6,12,1,5,7,16,2,8,11, Янтра 4,   С/У Склад Строителни М-Ли,13

На 07.06.2019 Г. /09:00 - 10:30 Ч.; 15:00 - 16:30 Ч./ - Кладница:   Ix-409 , V-15 ,Кв.19 , Vііі-29,Кв.18 , Xi-29 Кв.18 Делта Хил , Акация 1,1,2, Бакиница 7,1,21,4,20,8,15,14,2,10,17,9,6, Берлин 24,14,15,20,17,19,5а,10,12,1а,9,8,3,1,7,5,2, Бор 6,1,2,8,7,5, Борис Тодоров 3,13,7, Брезите 25,9,11,3,26,4,10 Къща,13,2, Брезовица 7,24,19,22,20,8,11,2, Брюксел 10,2,3,3а,1,4, Валого 26,19,6,9,16,24, Варшава 8,12,4а,6,3, Васил Левски 29,15а,20,16,24,18,23,10,7,14,25,19,28,10,6,11,8,3,20,5,14,.5,4,15,2,12, Виена 2,7,5, Вилна Зона , Витоша 1,3,6,7,5,2,21,80,35а,26,35,70,57,38а,41,46,72,62,14,18,11,27,5,22.,47,44,15,40,64,66,29,8,48,19,33,34,2,63,59,50,43,61,13,9,10,56,31,37в,45,17,39,.74,42,65,49,38,32,58,25,20,73,68,36,12,22,55,76,60, Воденичище 21,10,37,19,27,25,7,11,1,9,5, Волга 19, Горско Стоп.Витошко , Градинарска 3,6,1,2, Гранит 10,6,8,17,2,16, Дабо 15,8,18,13,7,20,1,10,5,3,20.,2,16,9,12,4,6, Делта Хил Кв.17, Доброволец 19, Дончо Ватах 10,6,1,3,4, Еделвайс 7 Вила,14,6,4,12, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12 , Здравец 1,4, Ивайло 7,1,3,6,8,5,15,19,2, Иван Цветанов 8,75,13,2,22, Иглика 4,14,25,7,23, Изгрев 4,14,5,13,28,20,15,25,31 А, Йордан Божов 15.,6,4,16,2,9,5,3,13,21,11,7,15, Калиница 12,2,8,3,5,4,10, Каменарска 19,16,30,21,10,7,29,26,2,4, Кокиче 10,1,8, Кракра 15,25,1,7,21,12,9,3,19,16а,8,30,10,23, Лале 25,10,5,18,3,15,16,4,31,2,2а,8,23,17, Латинка 10,6,4,2,5,14,18,1, Ливадите 11,5,13,3, Лондон 72,35,55,53,70,9а,9д,44,11,52,17,22,Кв.17,46,38,24,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, Мак 7, Матница 45,26 Къща,4,6,2,8,1,109,53,57,15,45,38,28,37,47,52 Къща,54,21,48,11,5,41,31.,60,42,50 Къща,33,64,66,55,51,23,56,32,17, Минзухар 9,5, Мирковица 40,10,11,40,7,20,32,22,28,13, Младост 3,6,7,2,4, Морена 3,17,23,19,21,18,9,15, Москва 12,14,17,38.,21,19,13,9,8,22,18,1,6,4, Омуртаг .16,5, Петър Янчов 25,12,18,19,17,23,11,6,16,3 Къща,2,4.,4, Пладнище 5, Победа 3,15, Прага 28,26,6,7,20,17,21,19,2,16,12, Разкръске , Райна Княгиня 11,6,17,8,4,12,7,5,1,10, Рила 4,1,2, Рим 46,48,44,52,50,60,58, Рудничар 1,2,19,2,4,12,23,27,7,21,5,10,11., С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot; , Селимица , София 91,52,55,58,69,76,73,66,63,74,77,80,72,83,56,54,61,59,68,79а,79,81,75,64,30,36,45а,32,46,49,53,51, Спас Бурнов 9,6,34,12,26,2,20,4,7,.5,8,.2,61,61.,.1, Стадиона 2,16,12,14,18,8,10,13,5,15,35,38,41, Стамен Милкин 1,7,5,2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1,7,13 Вила,6,16, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил , Упи V||-Кв.20 , Упи X-017112,Кв.83 , Упи Xi- 922 Кв.58 , Упи Xvi-12,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил , Упи Xxxiii-31 Кв.20 , Упи Ііі-21 Кв.20 , Упи Хх-523,Кв.51 , Упи-Ix 29 Кв.18, Хvіі-11010,11038 , Хан Крум 18,7,16,3,5, Хемус 16,19,23,10,23, Хижа Селимица , Цар Самуил 19.,39,22,26,36,44,24,43,25,18,51,12,31,14а,53,33,63,34,61,20,50 Къща,28,27,48,57,10,54,30,9,16,7,13,8,36,106г,106б,106,11,9,4,5,33,2,135,101,95,2,56,80,89 Къща,130,64,78,60,74,91,66,87,68,73,79, Цар Симеон 2,14,7,11,3,15,1,2,18,5,8,20а,6,13,16,52,62,1,66,48,35,68,56,24,38,22,23,43,25,50,31,30,53,28,42,58,40,13,29,27,25.,72,21,46,74,54,41,30.,36,55,60, Шипка 5,14,11,1,23,3,26,12а,12,13,6,16,9, Юрий Гагарин 2,14,11,14,12,10,5,7,9,8,1, Язовирска 8,12, Яровец 21,2,4,7,5,3,8,6,2,   С. Витошко-М&Quot;Селото&Quot;,Резиденция,Кв.17,Селимица,До Тпк,Селимица

На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ - Кладница:   V-15 ,Кв.19 , Vііі-29,Кв.18 , Xi-29 Кв.18 Делта Хил , Берлин 24,14,15,20,17,19,5а,10,12,1а,9,8,3,1,7,5,2, Брюксел 10,2,3,3а,1,4, Виена 2,7,5, Горско Стоп.Витошко , Делта Хил Кв.17, Жк.Делта Хил, Упи Vi-33, Кв.12 , Лондон 72,35,55,53,70,9а,9д,44,11,52,17,22,Кв.17,46,38,24,15,60,68,33,31,51,49,66,37,54,19,21,39, Рим 46,48,44,52,50,60,58, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище &Quot;Делта Хил&Quot; , София 91,52,55,58,69,76,73,66,63,74,77,80,72,83,56,54,61,59,68,79а,79,81,75,64,30,36,45а,32,46,49,53,51, Стадиона 35,38,41, Упи Ii-35,Кв.17 Делта Хил , Упи V||-Кв.20 , Упи Xvi-12,Кв.20 Делта Хил, Упи Xxix-29,Кв.20 Делта Хил , Упи Xxxiii-31 Кв.20 , Упи Ііі-21 Кв.20 , Упи-Ix 29 Кв.18, Хvіі-11010,11038 ,   С. Витошко-М&Quot;Селото&Quot;,Резиденция,Кв.17

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 09:30 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./ - Мало Бучино:   Люлин/2-Ра/ 1,1

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 18:00 Ч.; 08:30 - 10:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 09:30 Ч.; 08:30 - 18:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./ - Мърчаево:   10-Та 1 Упи 018018

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /16:15 - 18:00 Ч./ - Мърчаево:   Мърчаево Пи 52 , Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 10:00 Ч.; 11:00 - 12:00 Ч./ - Перник:   Аврора 2,13,7,7а,10,11,15,3,4,5, Александър Стоянов 1а,17,3,3а,20,27,40,1,33,29,24,36,5,8а,25,22,19,10,35,9,7,32,21,38,31,8,23,6,11,39,37,15,48,44,45,50,43,51,47,49,46,41,42, Асен Търновски 16.,6,4,3,10,12,5,16,14,2,8, Белоградчик 21,19,10,2,14,1,15,12,25,11,23,17,9,8,18,3,16,5,13,7,4, Бор 3,1,2,7,5,6,4, Боян Чонос 3, Ваклин Церковски 16, Валентина Терешкова 8,3,9,5,2,1,15,13,11, Вела Пеева 32,18,37,21,28,30,19,34,14,15,23,27,20,33,18а,12,31,26,13,16,26а,35,29,25,5,24,23.,17,47,51а,62,49,46,52,59,51,53,50,57,60,48,56,55,61,70,66,72а,64,68,72,38,1,8,4,39,2,9,3,36,11,6,43,40,41,37,42,44, Димитър Благоев 31.,76,70,90,94,78,29,90.,74,45а,66,43,96,33.,72,88,43а,92,86,86а,68,80,31,96а,45,84,82,113,99а,159.,111.,113.,99,117,111,172,104,37,39,132,67.,118.,45.,55,59,65,41,55.,118,112,67,79.,69,83,126.,124,122,77,108,110,61,130,73,116,39а,85,81,79,100,65.,63,56,126а,102,98,106,128,134,53,126,71,75, Добри Миланов 2,7,6,16,3,5,19,9,18,12,23,10,8,7а,15,21,4,14,11,2.,25,1,17,33,22,26,30,20,31,27,35,28,29, Дъбрава 28,10,23,22,6а,33,16,27,16,12,25,21а,4,24,8,5,32,17,13,19,15,29,31,2,1,6,33а,11,18,21,3,18,20,14,9,30,7, Еднофамилни Къщи 5,3,10,4,2,9,1,8,7,6, Жива Вода 3,1,11,5,2,7,6, Йордан Лютибродски 1,4а,6,3,4,9,10,2,5,7,11,34,20,33,17.,16,30,20,32,18,19,14а,24,29,12,13,26,27,22а,28,15,14,26,25,21,23,33а,17,31,37,43,48,53,35,50,42,58,54.,39,38,54,45,55,52,41,49,40,47, Калофер 8а,3,16,6,14,12,1,10,4,5, Кирил Тупанков 8а,26,6.,25,14,12,24,16,18,1,19,6,17,9,23,3,8,20,22,24а, Ковачевци 10,5,3,6,1,2,7,4,17,15,19,9,8,21, Крум Накев 16,14, Кръстина Михайлова 13,10,5,11,2,9,8,6,3,7,4,3а, Кюстендил 10,13,11,16,15,12,5,14,17,18,9,7,3,6,4,6а,1,8, Лазар Робев 10,8,10.,6, Ленин 2,4,3,13,7,15а,17,18,14,20,23,7.,19,16,15,5,6,6.,6а,20,28,34,41,22,29а,37,31а,32,38,24,25,29,35,31,33,33а, Лиляна Димитрова 4,6,15,2,5,7,1,19,9,3,11,12,13,16,18,14,8,10а,10,20,17,23,22а,21б,32,19,25,28,22,29,30,26,30а,21а,27,24,34,38.,46,48,37,54,35,45,52,49,47,46а,37 Б,42,33,43,36,41,38,50,51,40, Мадарски Конник 4,6,12,3,8,16,14,10, Малчика 5,3,1, Маниш 9,9,11, Мануш Войвода 17,19 Жилищна Сграда,.12,15,14,13,1,7,5,2,12,1,4,2,6,10,3,7,11,5,8,9, Металург 5,2,7,17,3,9,11,19,1,13, Момин Проход 5, Никифор Панкев 30,45 А,49,22,53,43,37,26,55,35,32,57,71,59,47,45,28,51,41,31,33,18,10,17,15,8,2а,27,19,16,13,6.,2,21,14,11,4,6,25,12,9, Никола Вапцаров 10а,3,2,1,10, Николай Островски 12,7,14,2,8,10,6,4,2а,5,1, Огнян Ягодински 4,2,1,6, Огоста 33,28,21,18,37,24,23,22,29,20,39,31,32,35,27,25,41,16,36,34,49,46,42,47,38,51,45, Опълченска 1,3,13,6,18,17,9,7,5,10,2,16,14,22,8,20,15,12, Паисий Хилендарски 3.,2,6,4,3.,5,3,1,7, Пещера 9,10,11,7.,17,1,3,16,7,27,8,6а,19,12,2,6,4, Пушкин 12,14,1,9,11,8,13,3,5,6, Ракитовец 3,14,1,4,7,1а,2,15,8,10,5,13, Рахила Ангелова 2.,3,6,5,1,2,2,14,10,12,4,8,5,20,32,9,13а,7,11,24,16,28,26,28а,30,13,18,5,22,17,34,15,21, Родина 1,4,6,8,2, Свети Спас Храм, Сините Вълни 7,4а,3,1,4,5,6,3а, Станке Димитров 1,9,18,8а,26,1,38,7,34,2а,20,19,10,5,22,14,15,40,8,24,4а,7а,28,2,3,16,4,12,16а,5а,21,6,32, Страцин 11, Тинтява 7.,3,7,2,1,5, Тодор Йорданов 4,2, Училищна 1,9,11, Хан Крум 2,23,8,29,15,1,25,3,7,5,11,4,6,19,6а,9,17, Христо Кърпачев 3,6,1,4,3,3,2, Цветна Градина 4,2,8, Църква 1,1,9,15,5,19,3,13,7,1,11,6,2,17, Черни Връх 2,3,7,5,8, Черно Море 2а,9,5,8,1,4,6,2б,6., Явор 1,6,2,9,10,12,4,14,8,16,3,7,11

На 07.06.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ - Перник:   Алеко Константинов 11,13,8,4,12,15,6,10.,13 Гар,16,2, Димчо Дебелянов 9,8,11, Иван Вазов 5,15 5,3,8,7,8 5,3,9,5, Любен Каравелов 8.,8,6,12, Пейо Яворов 25, Пенчо Славейков 20.,20,20, Софийско Шосе 31.,49,47,49.,35,35

На 03.06.2019 Г. /09:30 - 12:00 Ч./ - Перник:   Александър Стоянов 48,44,45,50,43,51,47,49,46,41,42, Ваклин Церковски 16, Вела Пеева 43,40,41,37,42,44, Ковачевци 10, Мануш Войвода 17,19 Жилищна Сграда,.12,15,14,13, Никифор Панкев 30,45 А,49,22,53,43,37,26,55,35,32,57,71,59,47,45,28,51,41,31,33, Пещера 9,10,11,7.,17,1,3,16,7,27,8,6а,19,12,2,6,4, Църква

На 05.06.2019 Г. /08:30 - 10:00 Ч.; 08:30 - 18:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /08:30 - 09:30 Ч.; 08:30 - 18:00 Ч.; 16:30 - 18:00 Ч./ - Перник:   Бучински Път

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 16:30 Ч./ - Перник:   Владайско Въстание 89,87,83

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /16:15 - 18:00 Ч./ - Перник:   Владайско Въстание 89,87,83,24а,36.,73,54,46,26,61,63,26а,42,22,Началото,1,67,30,20,34,75,28,36,24,59,40,6а,.75,61а,48,56,71а,55,71.,71,50.,22а,57,32,38,44,53, Владимир Комаров 4,3,7,5, Волга 28,51,30,43,37,53,44,33,49,29,56,34,47,55,52,31,50,32,48,57,39,42,31.,41,27,54, Възход 23,3,7,22,9а,4,12,24,21,14,9,17,2,11,4а,18,15,5,20,10,6,8,19,15,10,13, Ганьовец 5, Грамаге 45,44,47,22,65,77,26,40,71,51,49,79,61,75,52,57,32,24,81,73,85,53,36,63,55,56,69,51а,48,28,83,42,30,38,50,54,46,67,34, Димитър Благоев 125,181,177,179, Добри Миланов 40, Дунав 3,15,6,17,16,4,13,9,14,11,10, Дъбрава 52,45,53,38.,38,48,49,63,35,37,42а,33,39,41,47,36,42,59,43,34,40,57,60,55,51, Евгении Ачанов 11,13, Йордан Лютибродски 61,60,63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20,12,5,3,16,8,16,18, Костенец 12,13,18,16,15,17,21,22,11,14,19,10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а,55, Мах.Горна Църква 15,11, Мах.Тутулова 25,22,27,1,14,24,12,7,21,9,29,16,28,10,3,8,30,23, Момин Проход 3,2,1,9,27,6,31,23,11,10,22,13,31а,16,4,14,12,29,5,15,20 А,8,20,17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2,1,4,3, Рилски Езера 13,23,23., Танчовица 5,7,2,10,4,8,42,6,3, Трайко Живков 58,2,37,50,29,48,23,47,25,1,49,39,7,62,18,54,36,27,21,35,53,57,60,55,15,9,42,10,43,30,46,17,8,13,40,14,38,6,33,28,20,3,26,45,52,59,61,31,19,4,11, Хемус 1, Църква Вила,28,42,Кв Църква,Къща, Чуйпетлово 9,5,7,8

На 04.06.2019 Г. /09:15 - 10:15 Ч.; 15:30 - 16:30 Ч./   На 05.06.2019 Г. /08:15 - 10:00 Ч./   На 06.06.2019 Г. /16:15 - 18:00 Ч./ - Рударци:   1452 , 3-Ти Март 18,11,4,5,12,1,16,26,10,15,3,14,2, Vi-001267 Кв.82 , Xviii-1965,1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4,8,24,11,43,18,Табло С/У №18,3,28,22,19,13,12,21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19,11,14,15,13,14а,12,2,7,5,3, Бор 4 Къща,1,2, Борова Гора 2,39,21,5,11,9,4,15,7,6,19,17,3, Боровец 4,6,17,8,12,2,8а, Бреза 4, Бузлуджа 13,3,7,12,9,16,5,1, Бургас 11,15,22,9,19,5,13, Вардар 18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Варна 16,4а,2,20,21,3,7,17,25,4,6а,18,29,5,6,1,14,9,23,10,12,19, Васил Априлов 6,1, Ваташка 1,1а,19,11,7,5,13,3,9,15, Вела Пеева 9,1,5, Веслец 3,7,12,6,2,13,5,4,16а,10,16,8, Витоша 21,17,19,10,13,11,9,7,18,5,3,1, Ген.Столетов 6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гео Милев 3,29,16,4,12,19,20,22,27,21,13,7,18,2,10,15,14,24,9, Гоце Делчев 3, Гурко 11,12,2,Тп Минерал Ст.29 Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Дабо 4,1, Добрич 2,6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23, Драва 1 А, Дренов Дол 13,11,3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24,2,5,14,9,12,4,6,10,26,16,7,8,30,11.,18,20,1,8а,32,28, Ехо , Загарица 7,10,21,5,7,2,3,4,23,8,6,1,13,26, Захари Зограф 23,6, Здравец 8,4,6,2,3, Земен 6,4,3,5,2,1, Иван Вазов 19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Изгрев 38,24,42,48,6,46,1,10,40,34,13,3,8,16,12,7, Искър 4,12,10,6,8,2,15, Йовчова 37,17,4,3,2,5,8,10,1, Кало 104,109,94,113,106,93,11,107,1,98,5,93,90,32,22,105,103,57,94,46,82,35,47,23,89,75,72,36,25,61,86,34,58,62,12,99,78,43,28А,54,18,31,74,77,67,21,97,16,92,59,10,91,84,85,101,85а,48,15,76,29,24,79,80,60,38,64,69,63,83,49,26,Тп Кало Ст.26 Кл.А,13,37,33,88,4,1,50,55,28а,73,81,7,40,14,52,45,8, Камчия 4,6, Капенешка 16,23,21,6,11,3,7,4,5,18,15,4 Б,10,9,2,8, Кирил И Методий 4,9а,11,1,9,7,8,6,2,3,4.,10,5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35,12,31,25,26,17,19,36,42,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля 12,15,2,Тп Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лаката 16,14,40,24,26,12а,2,6,12,.1,36,28,20,30,4,18,34,9,22,8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора 2,3, Людмила Димитрова , Люлин 3,4,2,12,6,1,5, Марица 1,8,3,6, Мария Луиза 4,15,13,11,7, Места 5, Местн.Кало , Металург 12,7,15,16,28,5,22,20,19,26,27,10,3,14,1,17,2,18,9 Къща,24,21,9,13 Къща,2а, Минерал 4, Миньор 6,14,2,8,4,22,18.,10,12,6,18,20, Михаил Дойчев 10,8,4,5,16а,24,28, Москва 25,31,1,9,3,11,18,28,17,15,14,5,22,19,12,24,20,29а,35,21,38,36,27,37,29,16,13,23,39, Несебър 3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола Вапцаров 7,3,24,22,14,2,7,18,4,20,6,9,13,12,1,27, Обеля 2,3,1,4,5, Оборище 3,8,17,11,9,13,7,1,5,4а,15,2,4, Опълченска 32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46,8, Острица 3,1, Отец Паисий 19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник 20,16,12,56,7,18,46,10,22,21,56а,34,25,48,14,38,24,11,44,30,28,15,13,37,5,33,27,3,32,26,54,58,62,17,29,35,50,52,9,19,42,6,7,8,4,1,5, Пирин 14,17,13,3,2,12, Пловдив 6,12,50,22,5,35,8,30,22а,21,39,15,24,37,44,48,33,25,23,16,46,36,31,42,32,20,28,2,17,7,11,38,26,40,10,29,14,27, Поморие 7, Презвитер Козма 4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8,51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Пчелинска 1,3,6,8, Първи Май 18,20,38,3,42,12,58,34,2,17,29,14,4,28,35,27,30,22,21,56,11,7,33,19,46,1,25,13,24,32, Радомир 9,11,26,19,12,24,7,10,30,4,5,8,13,14,2,20,34,52,1,17,15, Райко Янков 10,10 Къща,13,18,3.,1,22,8,2,14,12,4,6,7,3,5,9,16,11,17,15, Рено , Рига 7,5,1,2, Рила 6,23,2,15,21,19,16,7,12,14,4,1,8,13,5,10, Родопи 17,6,7,5.,9,4.,2,4,8,24,31,26,37,21,30,32,10,27,25,16,52,39,23,33,60,19,34,42,18,14,13,36,29,9,12,20,22, Розова Долина 32,14,30,11,2,13,36,20,6,16а,23,26,22,3,5,21,10,1,24,25,9,12,34,8, Ропотамо 35,17,3,15,30,23,16,7,19,5,26,20,10,27,12,18,2,11,34,22,13,25, Рударска 2,6, Рудничар 2, С.Рударци Упи-Vі-11007,11008 Кв.71, Самоков 6,1,3,4,14,2,11,5,13,10,13а,15, Св. Иван Рилски 1,2,11,3, Свищов 25,17, Селимица 20,10,13 А,14,6,11,2,17,16,3,23,4,8,16,1,6,7,9,5, Силистра 15,7,10,1,9а,1

/Следва/

Източник: 3e-news.net