Нови дефиниции за килограма и други основни единици от международната

Нови дефиниции за килограма и други основни единици от международната ...

Приеха нови дефиниции за килограм и други мерни единици.


Нови дефиниции за килограма и други основни единици от международната система SI бяха приети на Генералната конференция по мерките и теглилките във Версай, Франция. Мярката за маса вече се определя чрез формула от квантовата физика. Новите дефиниции ще влязат в сила от 20 май догодина.


Новите дефиниции няма да засегнат осезаемо нашия бит, но имат значение за редица области като фармацевтика и климатология. Килограмът вече ще се определя чрез изчисление по константата на Планк. Тя отразява отношението между енергията и честотата на субатомни частици.

Досегашният еталон за килограм е цилиндър от платина и иридий, съхраняван в околностите на Париж. И еталонът на метъра до 1960-та година беше метален, но вече се основава на скоростта на светлината. Ревизията на килограма позволява по-точни измервания на особено малки и особено големи маси.

Мартин Милтън - директор на Международно бюро за мерки и теглилки: Индустрията ще може да прави тези измервания онлайн по време на производствения процес, ще можем да правим такива измерwания в Космоса, на други планети.
За разлика от металния еталон Константата на Планк не трупа прах и не се променя с времето. Представители на над 50 държави във Версай одобриха единодушно и актуализирането на други три ключови единици- Келвина за температура, Ампера за електрически ток и Мола за количество вещество. Останалите единици в системата Си - кандела за сила на светлината и секундата за време вече се основават на физически константи.

Източник: bnt.bg