На 12 юни кметът на Община Видин Огнян Ценков, заедно

На 12 юни кметът на Община Видин Огнян Ценков, заедно ...

Огнян Ценков се срещна с жители на село Градец.

На 12 юни кметът на Община Видин Огнян Ценков, заедно със заместник-кметът инж. Цветан Асенов проведе изнесена приемна, инициирана от общински съветници на ПП ГЕРБ, на която присъства Илия Томов, кмет на кметство Градец. Една от целите бе видинският кмет да разговаря с местните хора, да чуе мнения и предложения по различни теми, касаещи развитието на родното им място.
Срещата започна с отчет на общинското ръководство за извършеното през 2017 година. Ценков информира, че Община Видин успява да се справи с финансовите трудности при стриктно спазване на финансовата дисциплина, поради което от месец март тази година е отпаднала от списъка на общини във финансово затруднение; задълженията са намалели от 21 000 000 лева на 13 500 000 лева. Той добави, че въведеният стриктен контрол относно събираемостта на местните данъци и такси, е довело до положителни резултати, като за две години със собствени средстваса разплатени задължения в размер на 7 500 000 лв. Общината успешно финализира дейности по европейски проекти и осъществява нови; полага повече грижи за подобряване на инфраструктурата и околната среда във всички населени места за повишаване на жизненото равнище и благосъстоянието на хората; търси нови пътища за развитие на образованието с оптимизирането на училищната мрежа и детските градини; успех за всички е откриването във Видин на филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев”. Кметът акцентира и на разрешаването на социалните проблеми, което продължава да е приоритет в политиката на Община Видин и осигуряването на заетост по Национални и Регионални програми. Богатата културна програма, в която са включени над 100 културни събития от местен, регионален, национален и международен характер, превръщат Видин в привлекателна туристическа дестинация. Част от програмата е провеждания ежегоден фолклорен събор “Алботин” в местността „Хайдук чешма“, село Градец. Общината усъвършенства административното обслужване и предприема конкретни стъпки във връзка с прозрачността и информираността на населението. Ценков отбеляза подкрепата на правителството, в резултат на общите усилията и със съдействието на всички жители промяната става видима във всяко населено място.
В последните две години за село Градец са осигурени средства за изграждане на детска площадка по ПУДООС – 10 000 лв. (2016 г.); по програмата „Местни инициативи“ – ремонт на детска площадка и автобусна спирка в общ размер 4000 лв. (2016-2017г.); подмяна на дограма в детската градина – 5000 лв. (2017г.); ремонт на кметството и на здравната служба – 12000 лв. (2017г.); балстриране и частични ремонти на улици – 45 000 лв. (2015-2017г.) и окосяване на храсти, миене на улици, поддържане на парка и на местността край Алботинския манастир – 1200 лв. (2015-2017г.).
Хората имаха възможност да поставят въпроси, да изкажат мнения и препоръки. Те бяха свързани със състоянието на главните улици в селото, недоволство от високата скорост, с която водачи на автомобили карат по улиците и по третокласния път от Републиканската пътна мрежа за Община Бойница, с което се застрашава сигурността на хората; събирането и извозване на битовете отпадъци, уличното осветление.
В края на срещата Ценков подчерта, че с негова заповед е сформирана комисия от експерти на общинската администрация, която ще извърши оглед на място и определи улици за асфалтиране, в град Видин и в другите населени места на Общината, както и че се предвижда видеонаблюдение на критичните точки, което значително ще подобри безопасността на движението.
Местните жители изказаха задоволство от проведена среща с ръководството на Община Видин.

Източник: actualno.com