Министерството на земеделието, храните и горите обяви обществена поръчка за

Министерството на земеделието, храните и горите обяви обществена поръчка за ...

Обновяването на цифровата ортофотокарта ще струва над 7 млн. лв..


Министерството на земеделието, храните и горите обяви обществена поръчка за актуализиране на ортофотокартата на България за периода 2020 – 2022 г.

Индикативният бюджет на процедурата е малко над 7 млн. лева без ДДС.

Ведомството е избрало да обяви ограничена процедура, според която всеки може да подаде заявление за участие, но само допуснатите след предварителен контрол кандидати подават оферти.

Ще бъде избран изпълнителят, предложил най-ниска цена.

Заявления за участие се подават до 4 септември.

Аерозаснемането да бъде извършвано в подходящи за целта местни метеорологични условия, във времевата рамка, както следва: за 2020 г. –до 20 август; за 2021 г. – от 1 юни до 1 август; за 2022 г. – от 1 юни до 1 август.

Сроковете за предаване на резултатите от годишните подетапи са както следва: за 2020 г. - до 10 октомври; за 2021 г. - до 10 октомври; за 2022 г. - до 10 октомври.

Наскоро приключи последният етап на самолетното заснемане за актуализиране на цифровата ортофотокарта за тази година.

Обновяване на цифровата ортофотокарта на България започна да се прави през 2016 г. Данните от картата се ползват в Системата за идентификация на земеделските парцели, на базата на която се изчисляват директните плащания и други субсидии на земеделските стопани.

Източник: investor.bg