Липсата на медицински сестри е проблем навсякъде, но най-остър е

Липсата на медицински сестри е проблем навсякъде, но най-остър е ...

Болница в Пловдив предлага стипендии за студенти по здравни грижи.


Липсата на медицински сестри е проблем навсякъде, но най-остър е недостигът им в детските отделения. За това алармират от университетската болница "Свети Георги" в Пловдив, където, за да привлекат кадри, предлагат стипендии за студентите от специалността по здравни грижи.

Вижте повече по темата от нашия репортер Росица Колева.

Болница "Свети Георги" е първото лечебно заведение у нас, което предлага стипендии за студенти, обучаващи се за медицински сестри. Стипендиите са по 200 лв месечно, влючват се и семестриалните такси. Ангажиментът на завършилите е да сключат трудов договор с болницата за пет години, ако стипендията е била за половината от следването - три години. Идеята е да се привлекат най-ценните кадри.

Вижте повече във видеото в разговора с Ивелина Божинова, главна сестра на УМБАЛ „Св.Георги“ и Калина Йочкова, старша сестра клиника по Педиатрия.

Източник: bnt.bg