Лесничей помогна за изсичането на 3014 броя дървета от 160

Лесничей помогна за изсичането на 3014 броя дървета от 160 ...

Лесничей помага за изсичането на гората в землището на село Къпиновци.


Лесничей помогна за изсичането на 3014 броя дървета от 160 декара гора в землището на село Къпиновци, община Исперих. Унищожените дървесни видове са цер, планински ясен, сребролистна липа и акация, сигнализират от горското стопанство за Novini.bg.

Ю. Ю. е маркирал дърветата, предвидени за санитарна сеч. На 15.03. тази година се констатира нерегламентиран дърводобив на видове, за които няма разрешение. Оказва се, че главният лесничей е дал разрешение за това, чрез дописване в приемо-предавателните протоколи на фирмата-изпълнител.

След проверка и констатирани нарушения, обаче в деловодството на Държавното горско стопанство, няма заведени актове или глоби за нарушения.

Всичко това притеснява горските инспектори, които се опасяват, че сечта на ценни дървесни видове няма да спре, а тепърва започва. Ние пък се надяваме, че след сигнала, държавните органи ще се самосезират.

Източник: novini.bg