Кметът на Хасково Добри Беливанов оспори изменението на Наредбата на

Кметът на Хасково Добри Беливанов оспори изменението на Наредбата на ...

Кметът на Хасково оспори в съда изменението на таксите за детски градини.


Кметът на Хасково Добри Беливанов оспори изменението на Наредбата на общината, с която са определени таксите за детските градини. Това съобщиха от Административния съд, където е депозирана жалбата.

В нея се твърди, че изменението и отмяната на членовете от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Хасково, отнасящи се до таксите за детските градини, е незаконосъобразно и извършено в противоречие с няколко нормативни акта.

Според кмета изменението на Наредбата е следвало да стане с последващ нормативен акт, а не с решение на Общинския съвет. Не били посочени и причини за отмяна на разпоредбите на членове от нея. В жалбата се излагат и доводи за погрешна финансово-икономическа обосновка на предложението за изменението на разпоредбите за таксите, уточняват от съда.

От там изтъкват още и други посочени аргументи за обжалването. На последно място се подчертава, че при провеждането на заседанието на Общинския съвет и приемането на промените в Наредбата са били допуснати процесуални нарушения.

Източник: novini.bg