Има случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които

Има случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които ...

Прокуратурата разследва прикриване на смърт в болници.


Има случаи на настъпила смърт в лечебни заведения, по които Изпълнителната агенция "Медицински одит" е извършвала проверки, но не е сезирала прокуратурата. Това съобщи пресцентърът на държавното обвинение, след като Върховната административна прокуратурата (ВАП) е направила проверка в агенцията.

Всички материали, свързани със смъртни случаи, са изпратени до съответните окръжни прокуратури за проверка дали не става дума за престъплението "причиняване на смърт при професионална непредпазливост".

Освен това на 7 юни е образувано разследване в изпълнителната агенция за престъпление по служба, извършено в периода от 1 януари до 31 декември 2017 г. Обвинителите са приели, че има данни за превишаване на власт от длъжностни лица от агенцията с цел да се набави за проверяваните от агенцията граждани и фирми облага - да не им бъдат съставяни актове и налагани наказания.

Разследването ще се води от спецпрокуратурата.

Освен това ВАП е установила, че от изпълнителния директор са утвърдени Инструкция за осъществяване на контролната дейност на агенцията и Методически указания към нея. След като те са били съпоставени с актове от по-висок ранг, прокуратурата е установила противоречие. За пример от държавното обвинение посочват наредбата за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения, издадена от министъра на здравеопазването.

В противоречие с нея във вътрешните актове на агенцията се предвижда извършване на проверка без писмена заповед, допуска се възможност да не се съставя констативен протокол при проверка по документи в агенцията и при липса на нарушения и др.

Според цитираната наредба за резултатите от проверката се съставя констативен протокол, който съдържа ред обстоятелства, в това число и разкрити нарушения, когато се съставя акт за установяването им. След това се изготвя доклад до изпълнителния директор на агенцията. ВАП е открила случаи, при които едва в доклада се посочват констатираните нарушения.

"По този начин на практика заключителният доклад до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Медицински одит" предхожда съставянето на актове за установяване на административни нарушения, въз основа на които същият орган взема решение за налагане или не на административно наказание", аргументира се прокуратурата.

Тя е сезирала министъра да отпадне задължението за изготвяне и представяне на посочения доклад пред изпълнителния директор на агенцията. Той е сезиран и за нуждата от промяна на Инструкцията за осъществяване на контролната дейност на агенцията и Методическите указания към нея, които да бъдат приведени в съответствие с наредбата за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит".

Източник: fakti.bg