Делът на сивата икономика в България е около 30 процента,

Делът на сивата икономика в България е около 30 процента, ...

Сивата икономика у нас е 30%, в Евросъюза – 11 на сто.

Делът на сивата икономика в България е около 30 процента, каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров на конференция "Неформална икономика и недеклариран труд - международни, европейски, национални измерения и добри практики" , организирана от синдиката.
По думите на Димитров, когато се изследва сивата икономика, важна е методиката, която се ползва за измерването на недекларирания труд.
Той цитира данни, според които недекларираният труд в ЕС в частния сектор средно за страните е 11,6 процента, докато данните на Световната банка за сивата икономика показват, че тя е средно 18 процента.
"Около 25 милиарда губи ЕС заради компании, които оперират в сивия сектор. Не е за подценяване финансовият ефект от липсата на вноски - както в данъчната, така и в осигурителната система", каза Пламен Димитров.
В България сивата икономика се мери по специфичен индекс, изработен от АИКБ, КНСБ е партньор. Според него тя е около 30%.
По оценки на КНСБ средно между един и два милиарда лева годишно се губят от осигурителни вноски, които не се внасят.
Над 60 процента от заетите в световен план /над 2 милиарда души/ са в неформалната икономика.
Лидерът на КНСБ отбеляза, че на европейско ниво се говори за борба с недекларирания труд, а на глобално ниво - за формализиране на неформалната икономика, като при формализирането има и стимули, и санкции, докато при другия подход повече санкции.
Президентът на КНСБ припомни и тезата на синдиката, че плоският данък не е довел до изсветляване на икономиката в България.
 
 

Източник: bulnews.bg