Държавната фирма „Реставрация“ ЕАД е избрана да изпълни инженеринговата поръчка

Държавната фирма „Реставрация“ ЕАД е избрана да изпълни инженеринговата поръчка ...

Държавна фирма ще реставрира сградата на Антикорупционната комисия.

Държавната фирма „Реставрация“ ЕАД е избрана да изпълни инженеринговата поръчка за основен ремонт, консервационно-реставрационни работи и адаптация на сградата, в която ще се мести Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ).
Сградата е паметник на културата с местно значение и се намира на бул. "Патриарх Евтимий" №2 в София, бившия нотарият. Има три надземни етажа и един подземен с пристройка. Според документацията на възложителя не се знае кога са построени нито старата сграда, нито пристройката, няма данни и за организацията, която е изпълнила строежа. Договорът за изпълнение на планираните дейности е на стойност близо 3 000 000 лв. без ДДС (или около 3 500 000 лв. с ДДС). Реставрацията на сградата от бул. „Патриарх Евтимий“ ще продължи около година.
Дружеството „Реставрация” ЕАД е създадено през 1994 г., като наследник на дирекция „Изпълнение” на НИПК. В работата си то ще ползва две фирми подизпълнители. За себе си оставя 55% от дейностите. „Доби строй“ ЕООД ще изпълни 42% от ангажиментите – подготвителните работи, доставка на материали и строителни работи. 3% е делът на „Вамос“ ООД – уточняване на проектните параметри, авторски надзор и подготовка на екзекутивната документация.
Припомняме, че с решение на Министерския съвет от 21 ноември миналата година на КПКОНПИ бе предоставено и управлението върху части от административна сграда“, намираща се на пл. „Света Неделя“, които дотогава са били към МВР. На Антикорупционната комисия е дадена част от сутерен с площ 151 кв м и четвърти етаж с площ 577 кв м. А МВР получи управлението на четири етажа в друга сграда на ул. „Г. С. Раковски“ №112.
С решение на МС от май месец КПКОНПИ бе определена за правоприемник на активите, пасивите, архива, информационния ресурс на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност, съответното звено от Сметната палата и дирекцията в Държавната агенция „Национална сигурност“, изпълнявали функции по отменения антикорупционен закон.
Тогава бяха одобрени и 14 млн. лв. допълнителни разходи за работата на новосформираното антикорупционно звено.

Източник: actualno.com