Безспорно туризмът е сред най-засегнатите сектори от пандемията от коронавирус.

Безспорно туризмът е сред най-засегнатите сектори от пандемията от коронавирус. ...

Хотелска верига съкращава 8500 служители.


Безспорно туризмът е сред най-засегнатите сектори от пандемията от коронавирус. На първо място в сектора „ударът” пада върху хотелите. Сред най-засегнатите е Меlіá Ноtеlѕ Іntеrnаtіоnаl, която само в комплексите си в Испания ще съкрати временно 8500 служители. От тях 1000 работят в администрацията, а останалите са обслужващ персона.

Компанията оперира 6 хотела по нашето Черноморие, а през 2019 г. обяви, че ще инвестира в седмия в Слънчев бряг.

Членовете на Света на директорите също дават своя дан в тези кризисни дни, като ще намалят заплатите си с 50%. Въпросните служители ще бъдат освободени по процедурата Ехреdіеntе dе Rеgulасіón Теmроrаl dе Еmрlео (ЕRТЕ), която позволява на работодателите в Испания временно съкращаване на свои служители при фopcмaжopни oбcтoятeлcтвa. При нормализиране на ситуацията те отново безпрепятствено могат да бъдат върнати на работа.

Източник: fakti.bg