Www Ubb - Новини


Изцяло обновен корпоративен уебсайт представи на своите клиенти Обединена българска

Изцяло обновен корпоративен уебсайт представи на своите клиенти Обединена българска ...

... квартала.Наскоро банката обяви и стартирането на изцяло дигитален процес за вземане на потребителски кредит или овърдрафт, без нужда от кандидатстване, през мобилното банкиране ОББ Мобайл.