Street - Новини


Опасенията за инфлацията предизвикаха резки понижения на Wall Street Бенчмаркът

Опасенията за инфлацията предизвикаха резки понижения на Wall Street Бенчмаркът ...

... през юли. Европейският регулатор значително завиши инфлационните си прогнози, но понижи тези за икономически растеж на региона, което помрачи настроенията на европейските борси в четвъртък.