Rs6 - Новини1055 1088 1077 1076 1080 1086 1082 1086 1083 1086 1075 1086 1076 1080 1085 1072 1086 1090 Audi 1087 1088 1077 1076 1089 1090 1072 1074 1080 1093 1072 1087 1098 1088 1074 1080 1103 1077 1083 1077 1082 1090 1088 1080 1095 1077 1089 1082 1080 1084 1086 1076 1077 1083 1082 1086 1081 1090 1086

1055 1088 1077 1076 1080 1086 1082 1086 1083 1086 1075 1086 1076 1080 1085 1072 1086 1090 Audi 1087 1088 1077 1076 1089 1090 1072 1074 1080 1093 1072 1087 1098 1088 1074 1080 1103 1077 1083 1077 1082 1090 1088 1080 1095 1077 1089 1082 1080 1084 1086 1076 1077 1083 1082 1086 1081 1090 1086 ...

... към момента. Все пак в бъдеще очакваме все повече от RS означенията да бъдат виждани върху електрически модели, а подобна съдба очаква и върховото R8.


В най новото си видео екипът на CarWow
поставя на стартовата линия

В най новото си видео екипът на CarWow поставя на стартовата линия ...

... просто за масовка, но това по никакъв начин не трябва да омаловажава и техният почти класически статус.