Novini - НовиниКоментар за novini bg на незавсимия финансов експерт Румен Гълъбинов Икономиката ни претърпя

Коментар за novini bg на незавсимия финансов експерт Румен Гълъбинов Икономиката ни претърпя ...

... Коментар за novini.bg на незавсимия финансов експерт Румен Гълъбинов. Икономиката ни претърпя негативни шокове, както от пандемията, така и сега от войната в Украйна. Намаля икономическата активност и се увеличиха цените, като това доведе до висока инфлация. Ефектите върху предлагането и цените на суровините се комбинират с последиците от паричните и фискални стимули. Непосредственото икономическо въздействие идва под формата на големи цени на енергията, храните и суровините. С прекъсването в глобалните вериги на доставки се изостриха  стагфлационните условия, които се появиха още миналата година. Увеличаването на паричните компенсации и помощи вече не са достатъчни за предотвратяване падането на частното потребление. Така допълнителните държавни разходи просто ще увеличават дълга и ще доведат до прекомерната фискална експанзия. Нужна е постепенна бюджетна консолидация, както и политики за намаляване на данъците – намаление на ДДС върху храни, лекарства, енергия и горива, за да се смекчи удара от нарастващите цени и да се овладее инфлацията. Основните ни икономически цели трябва да са в подкрепа на икономическата активност и осигуряване стабилността на цените. Инструменти за постигане на тези цели са икономическата и социална политика, както и регулаторните рамки, които да се използват съответно за справяне с инфлацията, подкрепа на икономическата активност и текущ надзор. В противен случай отиваме към трайно висока инфлация и нисък растеж, които домакинствата и потребителите ще усетят неприятно, а накрая всичко това ще има и политически последици в бъдеще.