Kors - Новини

1050 1086 1084 1087 1072 1085 1080 1103 1090 1072 Michael Kors 1097 1077 1087 1088 1086 1084 1077 1085 1080 1080 1084 1077 1090 1086 1089 1083 1077 1076 1079 1072 1082 1091 1087 1091 1074 1072 1085 1077 1090 1086 1085 1072 1084 1086 1076 1085 1072

1050 1086 1084 1087 1072 1085 1080 1103 1090 1072 Michael Kors 1097 1077 1087 1088 1086 1084 1077 1085 1080 1080 1084 1077 1090 1086 1089 1083 1077 1076 1079 1072 1082 1091 1087 1091 1074 1072 1085 1077 1090 1086 1085 1072 1084 1086 1076 1085 1072 ...

... 150 млн. евро, като всички ще останат в компанията в рамките на новото холдингово дружество. Майкъл Корс Холдингс Лимитед е основана през 1981 година.Превод: БЛИЦ
Дизайнерът Майкъл Корс в средата е почетен председател и главен

Дизайнерът Майкъл Корс в средата е почетен председател и главен ...

... свят, допринесли за развитието на PR професията; Колко пораснаха телевизиите през 2016 г.; Започна антитеротистична кампания в Рамадан месеца почетен председател и главен креативен директор.