Igb - Новини


От декември капацитетът на интерконектора Гърция България е почти изцяло запълнен

От декември капацитетът на интерконектора Гърция България е почти изцяло запълнен ...

... до редица държави, което затвърждава ключовата роля на интерконектора не само на национално ниво, но и за целия регион на Централна и Югоизточна Европа. /БГНЕСКатегории:Тагове:

Над 1 млрд kWh са пренесени по междусистемната газова връзка

Над 1 млрд kWh са пренесени по междусистемната газова връзка ...

... свободен капацитет по съоръжението.Количествата природен газ, които постъпват по интерконектора към момента, обезпечават близо 1/3 от вътрешното потребление на България от началото на отоплителния сезон.


Над 1 млрд kWh са пренесени по междусистемната газова връзка

Над 1 млрд kWh са пренесени по междусистемната газова връзка ...

... използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.
Междусистемната газова връзка Гърция България има издадено Разрешително за ползване на

Междусистемната газова връзка Гърция България има издадено Разрешително за ползване на ...

... газов коридор и ще позволи осъществяването на сигурни доставки от разнообразни източници до редица страни в Централна и Югоизточна Европа, включително до Молдова и Украйна.  


Процедурите по въвеждане в експлоатация на интерконектора Гърция България на 1

Процедурите по въвеждане в експлоатация на интерконектора Гърция България на 1 ...

... с всички съответни български институции за издаване на Акт 16 и Разрешително за ползване, необходими за оперативната дейност на българска територия съгласно националното законодателство. /БГНЕСКатегории:Тагове:  Интерконекторът Гърция България вече има Акт 15 за територията на

  Интерконекторът Гърция България вече има Акт 15 за територията на ...

... използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.  Процедурите по въвеждане в експлоатация на интерконектора Гърция България на 1 ви

Процедурите по въвеждане в експлоатация на интерконектора Гърция България на 1 ви ...

... използване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/год. с допълнително изграждане на компресорна станция.
Интерконекторът Гърция България вече е успешно свързан с българската национална и

Интерконекторът Гърция България вече е успешно свързан с българската национална и ...

... вместо това преминава през задълбочен безрарушителен контрол, за да се гарантира, че заварката е без дефекти и изцяло в съответствие със приложимите стандарти за качество.За 12 години при предишното правителство проектът IGB не беше

За 12 години при предишното правителство проектът IGB не беше ...

... в Азербайджан. Дойде време приятелството между нашите две страни да се превърне в мост за бъдещи стратегически икономически проекти и по-голяма енергийна диверсификация“, завърши той.


Азербайджанско българското приятелство трябва да се превърне в мост за преход

Азербайджанско българското приятелство трябва да се превърне в мост за преход ...

... Дойде време приятелството между нашите две страни да се превърне в мост за бъдещи стратегически икономически проекти и по-голяма енергийна диверсификация“, завърши Кирил Петков. /БГНЕСКатегории:Тагове:Министър председателят в оставка Кирил Петков и гръцкият му колега Кириакос

Министър председателят в оставка Кирил Петков и гръцкият му колега Кириакос ...

... задължителните административни процедури, като до тогава страната ни ще получава в пълен обем договорените количества азерски газ на временната точка на доставка – Неа Месемврия. 


Министър председателят в оставка Кирил Петков ще бъде на еднодневно посещение в Гърция

Министър председателят в оставка Кирил Петков ще бъде на еднодневно посещение в Гърция ...

... получава в пълен обем договорените количества азерски газ на временната точка на доставка – Неа Месемврия. Това е старата реверсивна газова връзка между България и Гърция. 
Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва ...

... дейности се извършват при стриктно спазване на изискванията за въвеждане на строежите в експлоатация и при изпълнение на условията на регулаторната рамка за подобни обекти.
Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва ...

... разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.