Igb - Новини

За 12 години при предишното правителство проектът IGB не беше

За 12 години при предишното правителство проектът IGB не беше ...

... в Азербайджан. Дойде време приятелството между нашите две страни да се превърне в мост за бъдещи стратегически икономически проекти и по-голяма енергийна диверсификация“, завърши той.


Азербайджанско българското приятелство трябва да се превърне в мост за преход

Азербайджанско българското приятелство трябва да се превърне в мост за преход ...

... Дойде време приятелството между нашите две страни да се превърне в мост за бъдещи стратегически икономически проекти и по-голяма енергийна диверсификация“, завърши Кирил Петков. /БГНЕСКатегории:Тагове:
Министър председателят в оставка Кирил Петков и гръцкият му колега Кириакос

Министър председателят в оставка Кирил Петков и гръцкият му колега Кириакос ...

... задължителните административни процедури, като до тогава страната ни ще получава в пълен обем договорените количества азерски газ на временната точка на доставка – Неа Месемврия. 


Министър председателят в оставка Кирил Петков ще бъде на еднодневно посещение в Гърция

Министър председателят в оставка Кирил Петков ще бъде на еднодневно посещение в Гърция ...

... получава в пълен обем договорените количества азерски газ на временната точка на доставка – Неа Месемврия. Това е старата реверсивна газова връзка между България и Гърция. 

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва ...

... дейности се извършват при стриктно спазване на изискванията за въвеждане на строежите в експлоатация и при изпълнение на условията на регулаторната рамка за подобни обекти.
Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва

Подготовката за въвеждане в търговска експлоатация на газопровода IGB напредва ...

... разбирателство между „АЙ СИ ДЖИ БИ” АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Качеството и техническата изправност на 182 километровия интерконектор свързващ газопреносните мрежи

Качеството и техническата изправност на 182 километровия интерконектор свързващ газопреносните мрежи ...

... контрол, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, МОСВ – РИОСВ, Басейнова дирекция, Пътни управления и РЗИ.


Качеството и техническата изправност на 182 километровия интерконектор свързващ газопреносните мрежи

Качеството и техническата изправност на 182 километровия интерконектор свързващ газопреносните мрежи ...

... контрол, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, МОСВ – РИОСВ, Басейнова дирекция, Пътни управления и РЗИ.
Строителните дейности по завършване на интерконектора Гърция България напредват активно като

Строителните дейности по завършване на интерконектора Гърция България напредват активно като ...

... националната газопреносна мрежа на „Булгартрансгаз“. Участъкът от точката на свързване с българския оператор до съответния кранов възел на интерконектора вече е запълнен с количества газ.


Гръцкият министър на околната среда и енергетиката Костас Скрекас е

Гръцкият министър на околната среда и енергетиката Костас Скрекас е ...

... тази безпрецедентна криза може да бъде преодоляна само чрез предприемане на координирани действия на европейско ниво“, се цитират в съобщението думите на гръцкия министър Скрекас.Проектът за изграждането на офшорно плаващо складиращо и регазифициращо звено

Проектът за изграждането на офшорно плаващо складиращо и регазифициращо звено ...

... от решаващо значение за постигането на диверсификация за България, Гърция и Балканите, за засилване на конкуренцията и повишаване сигурността на доставките на газ в региона.Забавянето на изграждането на интерконектора Гърция България IGB от страна на

Забавянето на изграждането на интерконектора Гърция България IGB от страна на ...

... суми както на Топлофикация и индустриалните потребители, така и на разпределителните компании. гледано: 24   Още видео0 гласа Целия разговор вижте във видеото на Bloomberg TV Bulgaria. 


Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР и Регулаторният орган

Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР и Регулаторният орган ...

... капацитетни продукти, предлагани от проектната компания. Следващата стъпка пред КЕВР е да лицензира и сертифицира проектната компания "Ай Си Джи Би" като независим газопреносен оператор.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова запозна заместник помощник секретаря в Бюрото

Министърът на енергетиката Теменужка Петкова запозна заместник помощник секретаря в Бюрото ...

... и др. Сандра Удкирк оцени високо фокуса на целия Европейски съюз върху търговията с втечнен природен газ, който се наблюдава през последната година.