Chubb - Новини

Компанията вече е базирана в основния бизнес район на френската

Компанията вече е базирана в основния бизнес район на френската ...

... 54 страни. Компанията е специализирана в имущественото застраховане и злополуките, както и в предлагането на медицинско и животозастраховане. Chubb е един от най-големите световни презастрахователи.