Autopoweroptionsok - Новини

Автоматично привежда РС то в икономичен режим ако няма активностAutoPowerOptionsOK осигурява

Автоматично привежда РС то в икономичен режим ако няма активностAutoPowerOptionsOK осигурява ...

... на мрежи от компютри, като осигурява бърз и удобен начин за икономия на енергия чрез управление на изключването на монитора и режима на заспиване. Даунлоуд: AutoPowerOptionsOK