9900 - Новини


Общо 9900 дела са свършили съдиите от Върховния административен съд

Общо 9900 дела са свършили съдиите от Върховния административен съд

...

... за повишаване на бързината в административно правораздаване са промените в Административнопроцесуалния кодекс от януари тази година, както и преразпределение на материя между отделенията във ВАС.