780 - Новини

Камарата на представителите на САЩ одобри проектобюджет за отбрана за следващата

Камарата на представителите на САЩ одобри проектобюджет за отбрана за следващата ...

... „да освободят всички арменски военнопленници и заловени цивилни“. Както подсказва споменатото изменение, Конгресът ще призове администрацията на САЩ да си сътрудничи с Азербайджан в тази посока. 

Държавата и Общината се надяват да привлекат млади специалисти но

Държавата и Общината се надяват да привлекат млади специалисти но ...

... данъци и такси и хуманитарни дейности" . Кандидатът трябва да има завършена степен на образование магистър. Минималният размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат е 700 лв.