710 - Новини

Минималната работна заплата която за 2022 г предстои да бъде

Минималната работна заплата която за 2022 г предстои да бъде ...

... за половин работен ден или 3/4, а всъщност хората да работят на пълен 8-часов ден. Разчетите на бизнеса показват, че в момента минимална заплата получават една трета от работниците и служителите.

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република

Министерството на финансите публикува законопроекта за държавния бюджет на Република ...

... на ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.
Предлагат увеличение на минималната работна заплата майчинството и детските надбавки

Предлагат увеличение на минималната работна заплата майчинството и детските надбавки ...

... средно увеличение от 84 лв. на човек.„Предлагаме социална защита на населението. Предвид тревожните икономически параметри, нивата на инфлацията са в рамките на допустимото”, допълни Белчев. 
Финансовият министър в служебното правителство Валери Белчев обяви че проектобюджетът

Финансовият министър в служебното правителство Валери Белчев обяви че проектобюджетът ...

... пенсии. Другата идея е дори след отпадане на ковид мерките да бъде запазена абсолютната стойност на пенсиите, което би означавал средно увеличение от 84 лева на човек.

В следващия проектобюджет служебното правителство ще внесе предложение за увеличение

В следващия проектобюджет служебното правителство ще внесе предложение за увеличение ...

... с 84 лева, информира министърът. Пенсиите ще бъдат увеличени от 25 декември, уверяват от МТСП Изплащането на преизчислените пенсии било гарантирано през цялата 2022 г.