700 - НовиниНационалният осигурителен институт започва изплащането на еднократната добавка от 75

Националният осигурителен институт започва изплащането на еднократната добавка от 75 ...

... досега срокове. Пенсионерите не трябва да подават заявление за получаването на тази сума, нито да изпращат зелен сертификат или други здравни документи до държавните институции.