6000 - Новини
От юни служителите започват сами да си плащат осигуровките като всички останали

От юни служителите започват сами да си плащат осигуровките като всички останали ...

... страна на държавата реално пречат на ритмичното натрупване на партидите на чиновниците, те губят и доходност за месеците, в които не е имало регулярни плащания.