576 - Новини


576 възрастни пловдивчани с различни увреждания получиха интегрирани здравно социални услуги

576 възрастни пловдивчани с различни увреждания получиха интегрирани здравно социални услуги ...

... възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора, както и улесни достъпа на потребителите до здравни услуги и психологическа подкрепа и рехабилитация.За необосновано разпределяне на средства предназначени за подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите

За необосновано разпределяне на средства предназначени за подпомагане на военноинвалидите и военнопострадалите ...

... а 240 - военнопострадали. Те получават пенсии от 130 до 170 лева. Вдовиците на починали получават наследствени пенсии, които са в порядъка на 150-170 лева.


За необосновано разпределяне на средства предназначени за подпомагане на военноинвалидите

За необосновано разпределяне на средства предназначени за подпомагане на военноинвалидите ...

... за 2013 г., когато са разходили едни 576 хил. лв. държавна субсидия и дарения.. така и не разбрах за какво", пише тя.