43 6 - Новини

Двадесет и една организации на българи от 11 държави кандидатстват

Двадесет и една организации на българи от 11 държави кандидатстват ...

... съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, задгранични представителства, православни църковни общини и Славянобългарският манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон, Гърция.


Двадесет и една организации на българи от 11 държави кандидатстват

Двадесет и една организации на българи от 11 държави кандидатстват ...

... съгласно законодателството на съответната държава за извършване на образователно-културна дейност, задгранични представителства, православни църковни общини и Славянобългарският манастир „Св. Вмчк. Георги Зограф“ в Атон, Гърция.