220 - Новини

Цифрата е впечатляваща и показва колко мащабна трансформация променя автомобилната

Цифрата е впечатляваща и показва колко мащабна трансформация променя автомобилната ...

... насърчава търговските споразумения и енергийните партньорства, за да се гарантират доставките на суровини и възобновяеми енергийни източници в дългосрочен план, адаптирано към нуждите на момента.