2021 - НовиниПравителството одобри съдържанието на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI A

Правителството одобри съдържанието на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег VI A ...

... ще се прилага в областите Бургас, Ямбол и Хасково и в турските провинции Одрин и Къркларели.Предстои програмата да бъде изпратена за одобрение от Европейската комисия.От 2019 до 2021 г разходите за временна неработоспособност поради

От 2019 до 2021 г разходите за временна неработоспособност поради ...

... дигитални центрове, обхващащи цялата страна. Новият център вече осигурява условия за електронно архивиране на ведомости за заплати от областите Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас.
От 2019 до 2021 г разходите за временна неработоспособност поради

От 2019 до 2021 г разходите за временна неработоспособност поради ...

... дигитални центрове, обхващащи цялата страна. Новият център вече осигурява условия за електронно архивиране на ведомости за заплати от областите Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас.От 2019 до 2021 г разходите за временна неработоспособност поради

От 2019 до 2021 г разходите за временна неработоспособност поради ...

... дигитални центрове, обхващащи цялата страна. Новият център вече осигурява условия за електронно архивиране на ведомости за заплати от областите Хасково, Кърджали, Сливен, Ямбол и Бургас.

Предстои публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета

Предстои публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета ...

... на Общински съвет Димитър Митев. Поканени са граждани, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, медии и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други.


Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на

Публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на ...

... община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, медии и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и др., да вземат участие в публичното обсъждане.

Приморско клуб ще покрие загуби от минали години с печалбата

Приморско клуб ще покрие загуби от минали години с печалбата ...

... три пъти. Активният сезон за компанията ще е през третото тримесечие на годината (юли-септември). По-активна работа има и през второто тримесечие (април-юни) заради ранните резервации.Финалната версия на програма Околна среда за следващите 7 години

Финалната версия на програма Околна среда за следващите 7 години ...

... и ЕК. Програма „Околна среда“ е единствената „зелена“ програма, която осигурява възможност с европейски средства да се реализират значими инвестиции за опазване на околната среда.
Одобриха програма Околна среда 2021 2027 г с по нисък бюджет от

Одобриха програма Околна среда 2021 2027 г с по нисък бюджет от ...

... по приоритет „Отпадъци“ са за информационни и разяснителни дейности, а по приоритет „Биоразнообразие“ - за информация и обучения, промяна в  нагласите, семинари, форуми и др.


Финалната версия на Програма Околна среда за следващите 7 години

Финалната версия на Програма Околна среда за следващите 7 години ...

... страни и ЕК. Програма „Околна среда“ е единствената „зелена“ програма, която осигурява възможност с европейски средства да се реализират значими инвестиции за опазване на околната среда.

Бургаската рафинерия Лукойл Нефтохим Бургас е излязла на печалба през

Бургаската рафинерия Лукойл Нефтохим Бургас е излязла на печалба през ...

... статии Етикети Персонализация Ако публикацията Ви е харесала, можете да последвате темата или автора. Статиите можете да откриете в секцията Моите статии Автор Калина Горанова


Общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен

Общественото обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен ...

... съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет.Всички материали за касовото изпълнение на бюджета са качени на официалния уеб сайт на Община Шумен в секция .