2021 - Новини

В периода 2018 2021 година пътищата в България са се поддържали

В периода 2018 2021 година пътищата в България са се поддържали ...

... планиране, няма подробни устройствени планове, няма и идейни проекти. Заради лошото качество на асфалта на магистрала "Тракия" един участък ще бъде ремонтиран основно, съобщи министър Шишков.България е отбелязала най голям ръст в дела на изкопаемите горива

България е отбелязала най голям ръст в дела на изкопаемите горива ...

... на руската военна инвазия в Украйна ускори плановете за намиране на алтернативни източници на изкопаеми горива, но и на алтернативни източници на енергия, включително възобовяеми.


Агенция Пътна инфраструктура стартира обществена поръчка за избор на изпълнител

Агенция Пътна инфраструктура стартира обществена поръчка за избор на изпълнител ...

... на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на 11-те пътни участъка. Предстои подписване на договора с избрания изпълнител. *Източник: www.api.bg

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на равнище ЕС достигна

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на равнище ЕС достигна ...

... да направят заключения от сравнението за 2021 г. с предишни динамични редове. Наръчникът SHARES предоставя подробна информация за методиката, използвана за изчисляване на дела на възобновяемите енергийни източници.Това сочат най новите данни на европейската статистическа агенция Евростат публикувани

Това сочат най новите данни на европейската статистическа агенция Евростат публикувани ...

... основа. Увеличението проследява частичното възстановяване след пандемията от КОВИД-19, когато мерките за социално дистанциране, ограниченията, наложени върху свободното придвижване сериозно засегнаха разходите за потребление на домакинствата.По първата одобрена от Еропейската комисия през август 2022 г

По първата одобрена от Еропейската комисия през август 2022 г ...

... и минимално инвазивни интервенции, онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина, оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена употреба.
България е на последните места в проучванетоЕБО отчита най висок ръст

България е на последните места в проучванетоЕБО отчита най висок ръст ...

... представяне на компаниите, по-специално в областта на инвестиционното банкиране”, допълва организацията, но също и с движението на определени организации от Лондон към ЕС след Брекзит.