2020 - НовиниОбщина Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от

Община Бургас ще изгражда лодкостоянка за нуждите на рибарите от ...

... Разнообразните културни дейности, които ще се провеждат на алеята след изпълнението на проектните дейности, ще подобри диверсификацията на местната икономика и ще подчертае местната идентичност.

Със свое решение правителството одобри Годишен обобщен доклад за държавните

Със свое решение правителството одобри Годишен обобщен доклад за държавните ...

... по сектори.Като резултат от одобряването от Министерския съвет на доклада ще се постигне повишаване на прозрачността на дейността на публичните предприятия и на техните ръководства.
Прием на проектни предложения по подмярка 4 2 Инвестиции в преработка маркетинг

Прием на проектни предложения по подмярка 4 2 Инвестиции в преработка маркетинг ...

... г. (ИСУН2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:30 часа на 17.08.2022 г.

Рашел Леви Снимка фейсбукРашел Леви фейсбукРазликата между протестите 2020 г

Рашел Леви Снимка фейсбукРашел Леви фейсбукРазликата между протестите 2020 г ...

... тази година (за разлика от миналата) се очаква и последният член на правителството и Президентството да слезе, за да протестира срещу правителството.Изводите оставям на вас.