2020 - Новини
Десетте най големи компании в България са платили символичен корпоративен данък

Десетте най големи компании в България са платили символичен корпоративен данък ...

... противодейства на част от счетоводните „оптимизации“, изпразващи данъчната основа на големите предприятия и прехвърлящи данъчната тежест върху хората и малкия и среден бизнес, обобщава Събев.Топлофикация София ЕАД е в тежко финансово състояние трайно нерентабилно

Топлофикация София ЕАД е в тежко финансово състояние трайно нерентабилно ...

... генерираните количества въглеродни емисии зависят от технологичното състояние на централите и екологични характеристики на инсталациите, което е под контрол на дружеството, посочват от Сметната палата.
България няма свой Национален план по редки болести Изтеклият през

България няма свой Национален план по редки болести Изтеклият през ...

... в дебата са поканени представителите на пациентските организации, медицинските специалисти (доставчици на здравно обслужване и изследователите), властите и нормотворците, производителите на лекарства-сираци и медицински изделия.


Правителството прие Решение с което възлага на дирекция Добро управление

Правителството прие Решение с което възлага на дирекция Добро управление ...

... опит по отношение проверката на допустимостта и законосъобразността на разходите, което ще допринесе за качественото и навременно извършване на верификацията на разходите за техническа помощ.Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма Околна

Министерският съвет прие решение за изменение на Оперативна програма Околна ...

... Република България. В съответствие с принципа на партньорство мерките са съгласувани от всички заинтересовани страни с оглед успешното им реализиране в обхвата на оперативната програма.


Икономическата криза от последните две години не е повлияла върху

Икономическата криза от последните две години не е повлияла върху ...

... и административни дейности. В резултат на инвестиционната активност икономиката бързо се възстановява, смятат икономистите, до относително добрите й позиции преди началото на военния конфликт в Европа. Източник:БНР
Икономическата криза от последните две години не е повлияла върху

Икономическата криза от последните две години не е повлияла върху ...

... и административни дейности.  В резултат на инвестиционната активност икономиката бързо се възстановява, смятат икономистите, до относително добрите й позиции преди началото на военния конфликт в Европа.
През 2020 г със законова промяна инициирана от Обединените патриоти

През 2020 г със законова промяна инициирана от Обединените патриоти ...

... на републиката, за Министерския съвет, включително и за съдебната власт“, коментира Киров.Той напомни, че референдум може да се свика само от парламента.Гледайте повече във видеото!Очакваме втората половина на годината и първото тримесечие на следващата

Очакваме втората половина на годината и първото тримесечие на следващата ...

... с 0,1%, подкрепена от разходите на правителство и домакинства.Бизнес активността в Германия се влошава за втори пореден месецБундесбанк: Рецесия в Германия става все по-вероятен сценарий