2000 - Новини


Над 2000 чиновници ще управляват икономиката и иновациите Под шапката

Над 2000 чиновници ще управляват икономиката и иновациите Под шапката ...

... участие", "Международно контролирана търговия и сигурност", "Техническа хармонизация ", "Политика за потребителите", "Външноикономическа политика", "Външноикономическо сътрудничество", "Регистриране, лицензиране и контрол" и "Регулиране на икономически дейности".