14 9 - Новини14 годишна рекордна инфлация от 9 1 през януари 2022 година на

14 годишна рекордна инфлация от 9 1 през януари 2022 година на ...

... критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната. Докато Индексът на потребителските цени (ИПЦ) е официален измерител на инфлацията в Република България.