11 - НовиниНаселението на България към 7 септември 2021 година е 6

Населението на България към 7 септември 2021 година е 6 ...

... от извадковите изследвания – „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и миграционно поведение на населението“, както и данни за здравния статус на населението.


Населението на България е намаляло през последните десети години с

Населението на България е намаляло през последните десети години с ...

... статистически района населението намалява спрямо предходното преброяване, като най-голямо е относителното намаление в Северния централен (-18,7%) и Северозападния (-18,5%), а най-малко в Югозападния (- 5,1%).Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията

Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията ...

... край на тревогата. Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.Приложен изкуствен интелект устойчиви енергии и потребление метавселени Web3 Това

Приложен изкуствен интелект устойчиви енергии и потребление метавселени Web3 Това ...

... инструменти за създаване на завладяващи преживявания, така че потребителите не просто да участват във виртуалното съдържание като наблюдатели, а наистина да се потопят в него.

Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията

Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията ...

... край на тревогата.Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.Днес от 11 ч ще се проведе тест на Националната

Днес от 11 ч ще се проведе тест на Националната ...

... тревогата, съобщават оттам.Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация.Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.Приложен изкуствен интелект устойчиви енергии и потребление метавселени Web3 Това

Приложен изкуствен интелект устойчиви енергии и потребление метавселени Web3 Това ...

... инструменти за създаване на завладяващи преживявания, така че потребителите не просто да участват във виртуалното съдържание като наблюдатели, а наистина да се потопят в него.