СДВР Столична Полиция разпространи
интересни данни от проведената си в
периода 03.03.2019

СДВР Столична Полиция разпространи интересни данни от проведената си в периода 03.03.2019 ...

......... на гр. София, за посочения период са регистрирани 30 672 нови и втора ръка автомобила, а са бракувани – 4418. -Спрени от движение ППС за техническа неизправност са 102. -За горепосоченият период през гишетата на ОПП-СДВР са обслужени 70 525 граждани.
-Събрани приходи от административно обслужване на граждани и наказателни постановления – 1 919 983 лева *Източник: www.mvr.bg ...


На работа в област Варна през февруари 2019 г. са

На работа в област Варна през февруари 2019 г. са ...

......... работодатели, не могат да участват в Спогодбата.Работодателите могат да получат информация за процедурата в териториалните поделения на Агенция по заетостта. Необходимите документи за кандидатстване, стъпките за подбор, наемане и започване на работа са публикувани на официалната електронна страница на Агенция по заетостт, рубрика „Спогодби и Споразумения за заетост” - https://www.az.government.bg/pages/spogodba-moldova/. ...