1050 - Новини


Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши

Средният размер на годишната такса за обучение в държавни висши

...

... касае основно студентите, които се обучават в специалностите от областите „Педагогически науки“, „Хуманитарни науки“, „Социални, стопански и правни науки“, „Природни науки“, „Технически науки“ и „Здравеопазване“.Армията има готовност да разположи 1050 военни и 145 единици

Армията има готовност да разположи 1050 военни и 145 единици

...

... готовността на армията да ги изпълнява. „Такава готовност е потвърдена и имаме готовност да разположим до 1050 военнослужещи и 145 единици техника по границата за справяне с мигрантска криза”, каза Панайотов. 


Центровете за бежанци все още имат капацитет но се запълват

Центровете за бежанци все още имат капацитет но се запълват

...

... условия, различни природни условия, различна културна среда. Българската армия не загуби нито един военнослужещ през всички тези 20 години на нашето присъствие в Афганистан”, допълни министърът.


Центровете за бежанци все още имат капацитет но се запълват бързо

Центровете за бежанци все още имат капацитет но се запълват бързо

...

... различни природни условия, различна културна среда. Българската армия не загуби нито един военнослужещ през всички тези 20 години на нашето присъствие в Афганистан", допълни министърът.


Центровете за бежанци все още имат капацитет но се запълват

Центровете за бежанци все още имат капацитет но се запълват

...

... различни природни условия, различна културна среда. Българската армия не загуби нито един военнослужещ през всички тези 20 години на нашето присъствие в Афганистан”, допълни министърът.


Министерството на отбраната е готово да изпрати 1050 военни и

Министерството на отбраната е готово да изпрати 1050 военни и

...

... климатични условия, различни природни условия, различна културна среда. Българската армия не загуби нито един военнослужещ през всички тези 20 г. на нашето присъствие в Афганистан", посочи Панайотов.В периода от 1 май до 15 юли е извършила

В периода от 1 май до 15 юли е извършила

...

... установяване на нарушения. Издадени са 15 заповеди за налагане на принудителна административна мярка „Временно затваряне на туристически обект” и „Спиране на дейността“. Още от ОБЩЕСТВО: