002 - Новини

Пресконференцията на Продължаваме промяната на 6 ия ден след изборите на

Пресконференцията на Продължаваме промяната на 6 ия ден след изборите на

...

... число.Всъщност, Петков трябваше да назове точното число, което, ако е различно от 18 002, явно все пак също е в графата "цифромания”, коментират данъкоплатците.Пламен Валентинов 


Столична община ще изпълнява проект  Подобряване на управлението на отпадъците на

Столична община ще изпълнява проект  Подобряване на управлението на отпадъците на

...

... начините за постигане на целите на общината за рециклиране и оползотворяване на отпадъци, както и повишаване на ефективността на контрола върху замърсяване на околната среда.
На 10 03 2021 г от 10 часа в сградата на

На 10 03 2021 г от 10 часа в сградата на

...

... на двата фестивала. Проведе се пресконференция, на която присъстваха г-н Горан Цветанович, кмет на град Лесковац и г-н Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин.

Стили роуд ЕООД успешно изпълни проект Повишаване конкурентоспособността на Стили

Стили роуд ЕООД успешно изпълни проект Повишаване конкурентоспособността на Стили

...

... BG16RFOP002-3.002-0078 „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд"ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”е 4 242 310.00 лв като безвъзмездната финасова помощ е 2 121 155.00лв.