P A A - Новини

Международната рейтингова агенция S amp P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния

Международната рейтингова агенция S amp P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния ...

... сметка. S&P отбелязват, че биха понижили рейтинга, в случай че военният конфликт в Украйна доведе до ограничаване на икономическия растеж на България в средносрочен период.


Международната рейтингова агенция S amp P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния

Международната рейтингова агенция S amp P Global Ratings потвърди дългосрочния и краткосрочния ...

... сметка. S&P отбелязват, че биха понижили рейтинга, в случай че военният конфликт в Украйна доведе до ограничаване на икономическия растеж на България в средносрочен период.
От днес до 30 септември в областните дирекции на Държавен

От днес до 30 септември в областните дирекции на Държавен ...

... на плодове и зеленчуци, но в момента GLOBALG.A.P. обхваща производството на селскостопански култури, аквакултури, животновъдство, веригата на доставки, отглеждане на разсади и производство на фуражи.


Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие разпредели 100 000 лева

Управителният съвет на Държавен фонд Земеделие разпредели 100 000 лева ...

... стопанин или групата/организацията предвижда да участва в схемата за подпомагане. Предстои ДФ „Земеделие“, съвместно с компетентните дирекции в МЗм, да изготви указания за предоставяне на помощта.

Търговската верига е основен партньор на производителя на български ябълки

Търговската верига е основен партньор на производителя на български ябълки ...

... компанията, правилното съхранение и транспортиране, съобразено с температурните специфики на всеки артикул, както и регулярното поддържане на свежестта след излагане на рафта в магазина.