Csr - Новини


За 14 и пореден път Българската агенция за инвестиции организира наградите

За 14 и пореден път Българската агенция за инвестиции организира наградите ...

... да се правят до 6 февруари 2020 г. на следния интернет адрес http://investbg.government.bg/investor/. Специално жури ще разгледа постъпилите кандидатури и ще оцени победителя във всяка категория.