2021 - Новини

България е отбелязала най голям ръст в дела на изкопаемите горива

България е отбелязала най голям ръст в дела на изкопаемите горива ...

... на руската военна инвазия в Украйна ускори плановете за намиране на алтернативни източници на изкопаеми горива, но и на алтернативни източници на енергия, включително възобовяеми.


Агенция Пътна инфраструктура стартира обществена поръчка за избор на изпълнител

Агенция Пътна инфраструктура стартира обществена поръчка за избор на изпълнител ...

... на изпълнител на проучвателно-проектантски работи и на трайни, възстановителни и укрепителни дейности на 11-те пътни участъка. Предстои подписване на договора с избрания изпълнител. *Източник: www.api.bg

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на равнище ЕС достигна

Делът на брутното крайно потребление на енергия от възобновяеми източници на равнище ЕС достигна ...

... да направят заключения от сравнението за 2021 г. с предишни динамични редове. Наръчникът SHARES предоставя подробна информация за методиката, използвана за изчисляване на дела на възобновяемите енергийни източници.
Това сочат най новите данни на европейската статистическа агенция Евростат публикувани

Това сочат най новите данни на европейската статистическа агенция Евростат публикувани ...

... основа. Увеличението проследява частичното възстановяване след пандемията от КОВИД-19, когато мерките за социално дистанциране, ограниченията, наложени върху свободното придвижване сериозно засегнаха разходите за потребление на домакинствата.По първата одобрена от Еропейската комисия през август 2022 г

По първата одобрена от Еропейската комисия през август 2022 г ...

... и минимално инвазивни интервенции, онкология, онкогенетика, молекулярна патология и персонализирана медицина, оценка на здравните технологии, лекарствена безопасност, фармакоепидемиологични подходи за осигуряване на рационална лекарствена употреба.
България е на последните места в проучванетоЕБО отчита най висок ръст

България е на последните места в проучванетоЕБО отчита най висок ръст ...

... представяне на компаниите, по-специално в областта на инвестиционното банкиране”, допълва организацията, но също и с движението на определени организации от Лондон към ЕС след Брекзит.


На 17 01 2023 г дирекция Международни проекти – МВР публикува Покана

На 17 01 2023 г дирекция Международни проекти – МВР публикува Покана ...

... тематичния механизъм по фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027, Заявлението за използване на финансирането и всички прилежащи документи към поканата са публикувани на следния адрес:  Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между

Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между ...

... Националния орган за излъчените представители, като предоставят информация за техните три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща и доказателства за общото им одобрение.


Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между

Представители на малки и средни предприятия от пограничния регион между ...

... Националния орган за излъчените представители, като предоставят информация за техните три имена, организация, телефон за контакт и електронна поща и доказателства за общото им одобрение.