140 - Новини

През първото тримесечие на 2022 г активите на банковата система

През първото тримесечие на 2022 г активите на банковата система ...

... тенденция към глобална промяна на лихвения цикъл може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения.

През първото тримесечие на 2022 г активите на банковата система

През първото тримесечие на 2022 г активите на банковата система ...

... промяна на лихвения цикъл може да намери отражение върху финансовото състояние на кредитополучателите посредством увеличението на разходите за обслужване на кредитните задължения, пише в анализа.Националната агенция за приходите НАП наблюдава над 140 големи борси

Националната агенция за приходите НАП наблюдава над 140 големи борси ...

... летен сезон. Основната цел е насърчаването на доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро", каза заместник-изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Национална агенция за приходите НАП извършва активно наблюдение в над

Национална агенция за приходите НАП извършва активно наблюдение в над ...

... сезон. Основната  цел е насърчаването на  доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140

Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140 ...

... сезон. Основната  цел е насърчаването на  доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Фискалните инспектори следят продажбите и сравняват с предходни периоди Национална

Фискалните инспектори следят продажбите и сравняват с предходни периоди Национална ...

... целия летен сезон. Основната цел е насърчаването на доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140

Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140 ...

... сезон. Основната  цел е насърчаването на  доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Национална агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140

Национална агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140 ...

... сезон. Основната цел е насърчаването на доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140

Националната агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140 ...

... сезон. Основната  цел е насърчаването на  доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Национална агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140

Национална агенция за приходите извършва активно наблюдение в над 140 ...

... сезон. Основната цел е насърчаването на доброволното спазване на данъчните изисквания от страна на търговците на едро“, каза заместник изпълнителният директор на НАП Георги Арнаудов.


Той благодари на председателя читалищните дейци и самодейци за прекрасната

Той благодари на председателя читалищните дейци и самодейци за прекрасната ...

... и самодейци за прекрасната хореография и организация и пожела да продължат да предават познанията си на младото поколение, да пазят българския дух и национално самочувствие.