Repowereu - Новини

Какво трябва да се направи за да се развие водородът

Какво трябва да се направи за да се развие водородът ...

... с оглед на заместването на 50 млрд. куб. метра руски газ.  Използвана литература: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_22_1632 ↑https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/energy/bloc-2c.html ↑https://www.bcg.com/publications/2022/how-to-meet-future-low-carbon-hydrogen-demand ↑https://friendsoftheearth.eu/news/why-hydrogen-bubble-burst-europes-face/ ↑https://www.forbes.com/sites/ianpalmer/2022/05/15/is-elon-musk-right-or-wrong-to-dismiss-hydrogen-as-a-storage-for-energy/?sh=722847dd3ac7 ↑https://www.uniper.energy/news/hif-global-and-uniper-sign-letter-of-intent-to-produce-sell-efuelshttps://www.technicalreviewmiddleeast.com/power-a-water/power-generation/acwa-power-consortium-signs-us-900mn-epc-contract-for-neom-hydrogen-project https://www.rechargenews.com/energy-transition/takes-guts-shell-gives-green-light-to-200mw-dutch-green-hydrogen-project-powered-by-offshore-wind/2-1-1253563 ↑ https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-system-integration/hydrogen_en#eu-hydrogen-strategy ↑https://ec.europa.eu/info/news/commission-launches-consultation-regulatory-framework-renewable-hydrogen-2022-may-20_en ↑https://www.hydrogen-worldexpo.com/industry_news/plug-power-to-provide-1gw-electrolyser-to-h2-energy/https://www.h2bulletin.com/offshore-electrolyser-green-hydrogen/ ↑https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4544 ↑https://www.irena.org/publications/2022/Jul/Global-Hydrogen-Trade-Outlook ↑ Темата накратко Платформата ще разчита на директивата REpowerEU като рамка

Темата накратко Платформата ще разчита на директивата REpowerEU като рамка ...

... статии Етикети Персонализация Ако публикацията Ви е харесала, можете да последвате темата или автора. Статиите можете да откриете в секцията Моите статии Автор Евгени Ахмадзай


Двете големи консултантски компании RystadEnergy и WoodMackenzie правят критичен преглед

Двете големи консултантски компании RystadEnergy и WoodMackenzie правят критичен преглед ...

... част от големите разминавания, а всички знаят, че прилагането на национално ниво може да доведе до още по-големи неуредици, където обикновено „дяволът е в детайлите“.


Двете големи консултантски компании RystadEnergy и WoodMackenzie правят критичен преглед

Двете големи консултантски компании RystadEnergy и WoodMackenzie правят критичен преглед ...

... част от големите разминавания, а всички знаят, че прилагането на национално ниво може да доведе до още по-големи неуредици, където обикновено „дяволът е в детайлите“.

Европейската комисия представи плана REPowerEU — нейния отговор на затрудненията и смущенията

Европейската комисия представи плана REPowerEU — нейния отговор на затрудненията и смущенията ...

... с REPowerEU Plan, Комисията продължава и работата си за справяне с високите цени на енергията, като представя краткосрочни спешни мерки и варианти за дългосрочни подобрения на енергийните пазари.


Европейската комисия представи плана — нейния отговор на затрудненията и смущенията

Европейската комисия представи плана — нейния отговор на затрудненията и смущенията ...

... с REPowerEU Plan, Комисията продължава и работата си за справяне с високите цени на енергията, като представя краткосрочни спешни мерки и варианти за дългосрочни подобрения на енергийните пазари.В контекста на руското нахлуване в Украйна Европейската комисия предложи

В контекста на руското нахлуване в Украйна Европейската комисия предложи ...

... за изпълнение на тези цели, като се стъпи върху вече извършената обширна работа по националните планове за възстановяване и устойчивост. Подробности ще намерите в документа тук.
Днес в контекста на руското нахлуване в Украйна Европейската комисия

Днес в контекста на руското нахлуване в Украйна Европейската комисия ...

... за определяне на най-подходящите проекти за изпълнение на тези цели, като се стъпи върху вече извършената обширна работа по националните планове за възстановяване и устойчивост.