2542 - Новини
2542 лв са необходимите средства за издръжка на четиричленно домакинство

2542 лв са необходимите средства за издръжка на четиричленно домакинство

...

... многократно от конфедерацията предложения за данъчни реформи и обясни, че исканията на КНСБ към политическите сили отново ще бъдат свързани с въвеждането на необлагаем минимум.