2000 - Новини

Ако се одобри инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк

Ако се одобри инвестиционно предложение за изграждане на фотоволтаичен парк ...

... съхранява или продава в мрежата. Този преход ще се ускори след имплементирането на Директивата за насърчаване използването на възобновяема енергия в българското законодателство, което предстои.Над 2000 чиновници ще управляват икономиката и иновациите Под шапката

Над 2000 чиновници ще управляват икономиката и иновациите Под шапката ...

... участие", "Международно контролирана търговия и сигурност", "Техническа хармонизация ", "Политика за потребителите", "Външноикономическа политика", "Външноикономическо сътрудничество", "Регистриране, лицензиране и контрол" и "Регулиране на икономически дейности".