Esa - Новини

Съревнованието между Запада и Изтока изглежда че се прехвърля и

Съревнованието между Запада и Изтока изглежда че се прехвърля и ...

... и възможност за изграждане на капацитет в областта на високите технологии. Мога да ви уверя, че останалите европейски страни определено ще приветстват по-голямата ви ангажираност”.