Учени Мрачна - Новини

Когато антибиотиците попаднат във водните пътища те увеличават вероятността бактериите

Когато антибиотиците попаднат във водните пътища те увеличават вероятността бактериите ...

... надяват, че като засилят мониторинга върху фармацевтичните продукти в околната среда, ще могат да разработят стратегии за ограничаване на неблагоприятните последици, причинени от тези замърсители.