Участие Дунав - НовиниБлизо 250 снимки направени по поречието на река Дунав са получени до

Близо 250 снимки направени по поречието на река Дунав са получени до ...

... и да стимулира туристическите посещения, съчетавайки ги с реализираните към момента десетки проекти за популяризиране и опазване на реката, част от които по Дунавската стратегия.